Výřezy ze čtyř slavných obrazů Gerharda Richtera ze souboru Birkenau (Březinka) ilustrují knižní soubor patnácti vzpomínek lidí, kteří přežili holokaust. Loni jej pod názvem Žiji se svou minulostí vydalo prestižní německé nakladatelství Suhrkamp, nyní je před vydáním i česká verze. Nakladatelství Oikúmené již dokončilo překlad a od slavného malíře dostalo svolení k použití "ilustrací".

Gerhard Richter měl jedinou podmínku: české vydání musí mít stejnou grafickou podobu jako originál. To však není překážka. Nakladatelství Suhrkamp přenechalo českému Oikúmené výrobní dokumentaci zadarmo. "Stačí vyměnit německá písmenka za česká. Odpadne nám například práce s navrhováním typografie," podotýká Ivan Chvatík, šéf Oikúmené.

Nakladatelství, jež navazuje na samizdatovou činnost před rokem 1989 a které se obvykle orientuje na literaturu filozofickou a teologickou, se k titulu dostalo přes svého spolupracovníka, letos osmdesátiletého Ivana Lefkovitse. Tento švýcarský profesor imunologie z Univerzity v Basileji, jenž má česko-slovenské kořeny a roku 1968 emigroval do Švýcarska, je jedním z autorů sbírky i jejím editorem.

Pro původně malonákladový memoárový projekt, do něhož z patnácti pamětníků přispělo také šest Čechů a Slováků, malíře Richtera získal náhodou.

"Přebal každého sešitu byl původně antracitově černý, odpovídající smutné historii přeživších. Byl bych býval rád, kdybych mohl těm sešitům dát něco osobitého, ale věděl jsem, že žádný symbol holokaust nevystihuje," říká Lefkovits, jenž prý nechtěl ostnaté dráty, mříže, utrápené obličeje nebo slzy.

Před třemi lety ale na výstavě uviděl Richterovy abstraktní obrazy a rázem věděl, že si je přeje použít. "Oslovil jsem Gerharda Richtera, velice vnímavého a citlivého člověka, ale rovněž opatrného říct ano na něco, co dost dobře nezná. Richter si vyžádal celou sbírku memoárů a několik dnů poté mi zavolal z Kolína nad Rýnem, že on ty přebaly udělá, a to přímo použitím výřezů z nově vytvořeného cyklu Birkenau," vzpomíná Lefkovits.

Richter se podle něj zasadil také o vydání ve velkém nakladatelském domě Suhrkamp, na který by profesor ani nepomyslel.

České vydání zatím brzdí nedostatek peněz. I když Oikúmené dostalo podporu od Goethe-institutu na překlad a částkou 270 tisíc korun tuzemskou verzi podpořil Česko-německý fond budoucnosti, stále chybí zhruba půl milionu korun na tisk a sazbu. "Německé vydání výrazně podpořil i Gerhard Richter, ale nezdá se nám vhodné žádat jej ještě o peníze na českou verzi," dodává Ivan Chvalík. Naděje vkládá do žádosti, kterou podal u ministra kultury.

Související