Vzdělávací metody jsou neustále zdokonalovány a moderní technologie přinášejí do výuk nové a nové možnosti. Přesto však až příliš často býváme svědky nekvalitních rozhodnutí řídících pracovníků. Někteří nemají dostatek zkušeností a odvahy kvalifikovaně rozhodnout, jiní rozhodují i bez potřebných znalostí problematiky a kvalitních informací. Firmy pak vlivem špatných rozhodnutí často přicházejí o nemalé prostředky.

Zkušenosti zkrátka nelze získat lusknutím prstu a samotné teorie či selský rozum v řadě situací nepostačí. Propojování studia se stážemi a praxí v reálných podnicích, při práci na skutečných, potřebných projektech by tedy mělo být samozřejmostí, nikoliv výjimkou.

U každého řemesla bylo vždy nezbytné, aby mistr průběžně předával své zkušenosti tovaryšům, stejně tak je třeba přenášet zkušenosti kvalitních manažerů na ty méně zkušené. V kontextu tohoto je pak smutné, když o vyzrálé manažery po padesátce mají firmy často menší zájem, než o dravé začátečníky.

Související