Program Erasmus aktivně podporuje škola již třináctým rokem. "Do programu Erasmus+ jsme zapojeni od roku 2005 a za dobu našeho působení jsme do světa na zkušenou vyslali celkem 501 studentů," komentuje zahraniční spolupráci Lenka Stejskalová, prorektorka pro zahraniční vztahy.

Nabídka zahraničních studijních i pracovních stáží v zahraničí je na ŠKODA AUTO Vysoké škole více než pestrá. "Aktuálně spolupracujeme s více než 40 partnerskými univerzitami a 32 partnerskými podniky po celém světě. Mimo klasické evropské destinace u nás studenti mohou za studiem či praxí vycestovat třeba i do Číny, Indie nebo USA. Studenti si tak rozhodně mají z čeho vybírat. Atraktivní je rovněž program Double Degree, v rámci něhož studenti mohou vycestovat na některou z našich partnerských univerzit, a pokud úspěšně splní jednosemestrální či dvousemestrální studijní požadavky našeho partnera, získají po absolvování naší školy dva diplomy - náš i zahraniční. Mimo širokou nabídku destinací však může současné studenty motivovat také fakt, že téměř 100 procent žadatelů o zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž svůj výjezd realizuje," dodává Stejskalová.

Za organizaci zahraničních mobilit získává škola pravidelně ocenění Domu zahraniční spolupráce. V minulém roce se za období 2014/2015 umístila na druhém místě v kategorii Pečeť kvality, kterou Dům zahraniční spolupráce každoročně vyhlašuje.

"Zahraniční stáž rozhodně zlepšuje vyhlídky mladých lidí na získání zaměstnání, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Aktuálně již máme desítky absolventů, kteří nalezli uplatnění mimo český trh práce - v Británii, Německu nebo i v Číně," dodává k tématu rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík.

Příkladem výborného uplatnění v praxi po absolvovaném zahraničním výjezdu je i Tereza Horynová, studentka magisterského oboru globální podnikání a marketing, která v rámci svého studia vycestovala celkem třikrát. "V průběhu svého studia jsem měla to štěstí využít vše, co studentský život na ŠKODA AUTO Vysoké škole nabízí. Studovala jsem jeden semestr na partnerské škole v německém Münsteru, během dvouleté pracovní stáže jsem poznala chod německé firmy Volkswagen, kde jsem se aktivně podílela na počátcích myšlenek elektromobility, a v navazujícím magisterském studiu jsem si splnila sen praktikantským výjezdem do exotické Číny. Díky svým zkušenostem pro mě nebylo těžké najít zajímavou práci, která mě baví. Jsem ráda, že jsem si vybrala ŠKODA AUTO Vysokou školu, která mě během mých výjezdů plně podporovala a kde teď dokončuji své magisterské studium kombinovanou formou," vzpomíná na dobu strávenou v zahraničí Tereza, která nyní pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO.

rkp

Foto: Shutterstock, archiv redakce

Související