Nově zveřejněný průzkum mezi českými mediky ve vyšších ročnících lékařských fakult potvrdil trend z posledních let − asi čtvrtina z nich by po skončení školy ráda odešla pracovat do zahraničí. V této souvislosti si klaďme otázku, zda je to hodně, nebo málo, a zda tento fakt máme hodnotit jako výraz našeho evropanství, či spíše nespokojenosti mladé intelektuální elity.

K vytvoření názoru budeme potřebovat však trochu čísel. České lékařské fakulty ukončí ročně o něco více než tisíc mediků a do praxe jich nastoupí asi osm set padesát. Tudíž asi jen polovina z těch, kteří o odchodu mluví, ho nakonec uskuteční.