Martin Hrdlík má více než dvanáctiletou advokátní praxi a v KPMG Legal působí prakticky od jejího vzniku. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se především na korporátní právo, transakce a restrukturalizace, regulatorní problematiku a pracovní právo. Významné zkušenosti má také se soudním a rozhodčím řízením, včetně mezinárodních arbitráží. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti. Volný čas rád tráví se svou rodinou a sportem, zejména jízdou na koni.

Související