Třetina lidí v Česku přiznává, že někdy v životě měla milostný vztah na pracovišti. Podle průzkumu agentury STEM/MARK jde nejčastěji o románek mezi kolegy, výjimkou ale nejsou ani vztahy mezi nadřízenými a podřízenými. Právě ty přitom mohou způsobit největší problémy. Jak ukazují zkušenosti českých advokátních kanceláří, láska ve firmě může vést třeba až k ovládnutí společnosti milenkou jednatele.

"Setkali jsme se s případem, kdy zamilovaný majitel firmy ve slepé důvěře předal část kompetencí do té doby nenápadné administrativní pracovnici. Jeho milenka následně začala řídit nejen personální politiku celé společnosti, ale především rozhodovat, kteří z dodavatelů budou i nadále s firmou spolupracovat, kteří odběratelé dostanou slevu z ceny, a vlastně spravovat celý chod podniku. To vedlo k problémům nejen interně, ale následně i k odlivu některých schopných dodavatelů a ovlivnění výroby," líčí Jiří Matzner, zakladatel advokátní kanceláře Matzner et al.

Zažil prý i situaci, kdy podobné vzplanutí jednatele vedlo až k zániku úspěšné firmy. Soudy podle něj mohou obdobné situace řešit jen velmi obtížně, jelikož společnosti mnohdy nechtějí příliš poodhalovat, jak je možné, že kvůli milostným vztahům došlo ve firmě k finančním škodám. Často se proto tyto případy před soud ani nedostanou.

33,5 procenta

mužů mělo v práci milostný vztah.

30 procent

žen mělo v práci milostný vztah.

94 procent

zaměstnanců přiznává flirtování s kolegy.
Zdroj: STEM/MARK

Láska ve skladu i mezi počítači

S takovou situací se setkal i advokát Tomáš Procházka z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. "Šlo o mimomanželský románek mezi vedoucím směny ve velkém strojírenském závodě a pracovnicí z oddělení financí, kteří na pracovišti měli intimní schůzky. Po upozornění ředitelem, že v pracovní době je třeba věnovat se výhradně práci a ve výrobním podniku hrozí při schůzkách v zákoutích riziko úrazu, se začali milenci vídat potají. Jednoho dne je dokonce ve skladu načapal málem in flagranti personální ředitel. Když se to dozvěděl manžel finanční pracovnice, zakázal jí chodit do práce," vypráví Procházka.

Zatímco tato situace se nakonec vyřešila bez zásahu zaměstnavatele, další problém s pracovní kázní, který Procházka řešil, skončil výpovědí. "Jednalo se o kontrolorku v IT firmě a vedoucího většího IT oddělení. Pravidelně svůj pracovní den zahajovali tak, že kontrolorka přišla po začátku pracovní doby za svým milencem, sedla si mu na klín a hodinu ho vášnivě líbala před zraky celého IT oddělení," popisuje Procházka.

Poslední kapkou, po které došla zaměstnavateli trpělivost, byl teambuilding, během kterého se dvojice místo účasti na týmových aktivitách vydala na soukromý výlet a následně se zamkla na pokoji. "Když zaměstnavatel ve výpovědi podrobně popsal, jak došlo k porušení pracovní kázně, přišel do firmy oficiální přítel kontrolorky a dožadoval se písemné omluvy za to, že výpověď jeho partnerku uráží a poškozuje její dobrou pověst. Pokud vím, firma se neomluvila," říká Procházka.

Čeští zaměstnavatelé nicméně obecně bývají k milostným vztahům mezi kolegy velmi tolerantní. "Český zákoník práce se této problematice v podstatě nevěnuje, až na jednu výjimku: podnikající fyzická osoba (OSVČ) nesmí zaměstnat manžela či manželku ani registrovaného partnera," vysvětluje advokátka Klára Valentová ze společnosti Vilímková Dudák & Partners.

Jen za románek výpověď nehrozí

Podle tuzemského práva nemohou zaměstnavatelé zcela zakázat partnerské vztahy na pracovišti ani skončit pracovní poměr zaměstnanci jen proto, že měl románek s někým z kolegů. "Důvodem pro výpověď tak může být teprve až porušení nějaké pracovní povinnosti, například společná fiktivní pracovní cesta na účet zaměstnavatele," uvádí Valentová.

To ale neznamená, že firmy nemají žádnou možnost, jak vztahy v práci regulovat. Mohou například předcházet jejich vzniku tím, že ve vnitřním předpisu určí pravidla pro slušné oblékání na pracovišti, nebo omezit vztahy mezi nadřízeným a podřízenými. "Je možné například stanovit, že partneři nesmí být ve vztahu přímé nadřízenosti nebo že musí pracovat v odlišných týmech," podotýká Valentová.

Většina českých zaměstnavatelů nicméně lásku na pracovišti v oficiálních dokumentech nikterak neupravuje. Z pěti desítek významných tuzemských zaměstnavatelů, které Hospodářské noviny oslovily, se ve vnitřních předpisech této problematice věnují pouze výjimky. Patří mezi ně například Česká pojišťovna. "Tato oblast se u nás prolíná několika interními předpisy a směrnicemi. Je to hlavně z toho důvodu, aby nikdo nebyl na základě rodinných či nadstandardních osobních vztahů v práci zvýhodňován a abychom zamezili střetu zájmů. Není tak například možné, aby v takto blízkém vztahu byl nadřízený s podřízeným," přibližuje mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Většina oslovených firem a institucí ale uvedla, že se nikdy nesetkala s většími problémy s láskou na pracovišti, a proto tuto oblast oficiálně nijak nereguluje nebo se případně řídí jen nepsanými pravidly. "Lásku těžko spoutáte, a tak otázku milostných vztahů na pracovišti nesvazujeme oficiálními směrnicemi ani etickým kodexem. Pokud milostný vztah nemá negativní dopad na pracovní výsledky či vztahy v práci, není důvod jej omezovat. Poměr mezi nadřízenými a podřízenými nicméně žádoucí není," uvádí mluvčí petrochemické společnosti Unipetrol Pavel Kaidl.

Velká část zaměstnavatelů se přitom shoduje, že vztahy mezi kolegy jsou běžnou součástí dnešního světa. "Česká pošta je největší zaměstnavatel v Česku a je přirozené, že tady mohou vzniknout partnerské vztahy. Pokud k sobě přivedeme dva lidi, kteří třeba i založí rodinu, tak nás to samozřejmě těší," říká mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Související