Víc než 90 procent lidí by podle aktuálního průzkumu využilo profesionální rady advokátů pro řešení trestních problémů. Na druhém místě skončila podle dat advokátní kanceláře Taylor Wessing ochrana práv dítěte, kde by advokáta poptalo přes 80 procent respondentů, a na třetím místě se pak objevuje pomoc při rozvodovém řízení. S tím by se na právníka obrátilo 80 procent dotazovaných.

Pokud by v budoucnu lidé museli řešit problémy s pomocí právníka, určitě by ho využili při řešení dědictví, kde o právní radu požádalo téměř 80 procent dotazovaných. Mezi dalšími problémy, která vidí lidé jako komplikovaná a kde by pomoc advokáta uvítalo víc než 60 procent lidí, je pak nákup nemovitosti.

Pro pomoc s problémy v podnikání by právníka chtělo přes 61 procent lidí. Víc než polovina dotazovaných by chtělo poradit při řešení problémů v zaměstnání a stejné procento i u dopravních nehod a přestupků. Z průzkumu vyplývá, že lidé často uvažují o pomoci i v oblasti sousedských vztahů.

Aktuální data navazují na nedávný průzkum, který se týkal využití služeb právníků populací v České republice. Právní služby jsou dostupné zcela bez problémů anebo jen s malými obtížemi u téměř 72 procent respondentů. Pouze necelá čtvrtina populace považuje jejich vyhledání za velmi problematické anebo nemůže zcela posoudit, kam by se mohla obrátit o právní pomoc.

Osobní návštěvu advokátní kanceláře by jako první krok pro vyřešení jisté životní situace volilo téměř 80 procent oslovených. Více než 88 procent lidí ale zároveň vypovědělo, že by při nenadálém problému spoléhalo především na informace od známých a přátel.

Související