5 trendů nefiremních nadací a fondů

- Nefiremní nadace a nadační fondy jsou u nás stabilizované, zejména ve srovnání s ostatními státy střední a východní Evropy. 

- Důležití hráči jsou zkušené a dlouhodobě působící nadace v Česku (více než 20 let, např. Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Charty 77, Nadace Partnerství a další). Za dobu působení rozdělily a transparentně grantovaly stovky milionů korun a jsou významnými investory do společnosti. 

- Svoji roli mají i soukromé rodinné nadace nebo nadace soukromých investorů (Kellner Family Foundation nebo nadační subjekty Karla Janečka). 

Infografika

- Nefiremní nadace pracují s institutem nadačního jmění, rozšiřují jej a je znakem jejich stability. Věnují se tedy investování − nejen finančního kapitálu, ale také třeba do nemovitostí nebo do inspirativních projektů ve svém oboru s širším společenským přesahem (např. Nadace Partnerství a Nadace Veronica jako spoluinvestoři do ekologické moštárny v Hostětíně). 

- Významným přínosem českého nadačního sektoru je jeho vysoká profesionalita a transparence při rozdělování financí.

5 trendů firemních nadací a fondů

- Oproti loňsku mírný nárůst počtu firemních nadací a fondů (v řádu jednotek procent).

- Také letos platí, že z firemních subjektů je třetina nadací, byť většinou nepracují s institutem nadačního jmění, nechávají jej na zákonem stanovené minimální hranici 500 tisíc korun. Platí tedy i nadále, že výše nadačního jmění nemá souvislost s tím, kolik firemní nadace ročně rozdělí. 

Infografika

- Firemně nadační prostředí u nás se stabilizuje, silní hráči potvrdili své pozice. Stabilně a strategicky se firemnímu dárcovství začínají věnovat i menší úspěšné firmy (například Lasvit apod.). 

- Nejvíce se věnují oblasti vzdělávání a výzkumu, podobně jako to dělají firemní nadace a fondy v zahraničí. 

- Firemní nadace a fondy jsou často koordinačním místem zaměstnaneckých dárcovských aktivit ve firmě (zaměstnanecké sbírky, dobrovolnictví apod.).