Cena časopisu ERA21 − za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulosti

Prokš Přikryl architekti / Martin Prokš, Marek Přikryl
Rok dokončení: 2013

Přestavba chátrající ryze účelové stavby je součástí dlouhodobého rozvojového plánu nefunkčního zemědělského areálu. Projekt řeší důležité téma obnovy venkova, citlivě pracuje s pozůstatky minulosti a zároveň přispívá k tématu udržitelného rozvoje. Ocenění náleží nejen architektům, ale také investorovi za snahu o vzkříšení aktivit ve venkovské krajině.