Poprvé zavedl do českého práva povinnost zřizovat výbory pro audit zákon o auditorech z roku 2009. Stalo se tak na základě tehdejší směrnice EU o povinném auditu, která byla novelizována a v roce 2014 doplněna nařízením unie o provádění auditu subjektů veřejného zájmu. Aktuální úpravu výborů pro audit lze nalézt zejména v zákonu o auditorech, který je účinný od 1. října letošního roku.

Hlavním záměrem, který vedl ke zřízení výborů pro audit, je zvýšení nezávislosti auditora na auditované společnosti a kvality provádění vlastního auditu. Povinnost zřídit výbor pro audit mají ty společnosti, jejichž činnost a finanční situace přesahuje soukromé zájmy jejich vlastníků či věřitelů a ovlivňují i veřejné zájmy společnosti.

Definice takového "subjektu veřejného zájmu" je v zákonu o účetnictví. Jedná se o veškeré emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů, banky, kampeličky, pojišťovny a penzijní společnosti. Nově musí zřídit výbory pro audit také obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastí státu nebo měst a obcí.

...

Pokračování tohoto článku si mohou přečíst jen předplatitelé. Děkujeme za vaši přízeň.
Obsah starší než měsíc je součástí archivu a do článků zdarma se nepočítá. Chcete číst bez omezení? Předplaťte si plný přístup.
Předplatit od 199 Kč / měsíc
Máte již předplatné?