V roce 2016 si firma PFEIFFER Vacuum připomíná 50 let od uvedení svého prvního heliového hledače netěsností na trh. Psal se rok 1966, když firma ve svém francouzském závodě představila hledač ASM 4. Hélium se pro hledání netěsností na vakuových systémech používá již od 40. let minulého století, kdy byl princip heliového hledače použit v tehdy supertajném projektu Manhattan (projekt obohacování uranu, který později vedl k ukončení druhé světové války v Asii). Jakkoli se může zdát použití helia exotické, metoda se rozšířila, ujala ve výzkumu a později i v průmyslu. A právě jeden z exponátů na stánku firmy PFEIFFER Vacuum, modulární heliový tester ASI 35, je novinkou trhu průmyslových aplikací.

ASI 35 je řešení heliového hledače pro integrátory v oboru testů těsnosti a také stavebnice pro konečné uživatele. Umožňuje provádět testy těsnosti pomocí helia nebo vodíku ve vakuovém i čichacím režimu. Díky modulárnímu provedení je ASI 35 optimálním řešení pro maximum integračních možností. Vakuový modul s turbomolekulární vývěvou, je možné instalovat v jakékoliv poloze a díky vysoké čerpací rychlosti pro helium (6 l/s) jsou dosahovány krátké doby testů. Ovládací elektroniku je možné přes různá rozhraní propojit a řídit pomocí PC nebo PLC. Pro propojení s vakuovou a elektronickou jednotkou, postačí pouze dva kabely. Napájení zařízení odpovídá univerzálnímu napětí, což umožňuje systém hledače aplikovat kdekoliv na světě.

Hlavní novinkou roku 2016 je ultravakuová vývěva HiPace 300 H.

Firma Pfeiffer Vakuum představuje tuto turbomolekulární vývěvu s nejvyšším kompresním poměrem na trhu pro vývěvy kategorie 300 l/s. Vstupní hrdlo vývěvy je osazeno běžnými přírubami DN 100 ISO-K nebo ISO CF-F i ISO-F. Vývěva s kompresním poměrem pro vodík (molekuly H2) 107 a pro helium 2,5 x 109 umožňuje dosažení až mezního tlaku v oboru tzv. ultravakua, tedy v řádu 10-11 hPa (mbar). Při dosahování těchto extrémně nízkých tlaků bylo rozhodujícím faktorem vyřešení problému čerpání zbytkového vodíku.

Díky speciálnímu uspořádání rotoru turbovývěvy má tato vývěva dovolený výstupní tlak až 30 hPa (mbar) pro dusík a až 15 hPa pro vodík, což umožňuje dosahovat ultravakua i v neobvyklé kombinaci se suchou membránovou vývěvou, která je použitá jako primární. Díky tomuto dovolenému výstupnímu tlaku je také možné provozovat primární vývěvu v přerušovaném režimu, což vede k úspoře energie ultravakuového systému o více než 90 %.

Další novinkou je malá dvoustupňová rotační vývěva s magnetickou spojkou, která je v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU. Splňuje tak nejvyšší požadavky na ochranu proti výbuchu. Schválení ATEX platí jak pro vnitřní, tak i vnější oblast vývěvy. Vývěva Duo 11 ATEX odpovídá zařízení kategorie 3G a teplotní třídě T4. Vývěvou je možné čerpat plyny skupiny výbušnosti do IIC včetně.

Čerpací rychlost je 9 m3/h při 50 Hz a 10,5 m3/h při 60 Hz. Vývěva Duo 11 ATEX je vybavena bezkontaktní magnetickou spojkou. Díky tomuto řešení jsou použita pouze statická těsnění bez nutnosti těsnicích kroužků obvyklých u jiných rotačních vývěv na těsnění rotující hřídele. Magnetická spojka tak nabízí zvýšenou bezpečnost, která je důležitá zvláště pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jak vysvětluje vedoucí Business Unit Analytic & Industry společnosti Pfeiffer Vacuum Jörg Karius, zařízení kompatibilní s výbušným prostředím jsou vyžadována v mnoha aplikacích. V různých průmyslových procesech se používají potenciálně výbušné plyny. Pokud je v blízkosti zápalný zdroj společně s dostatkem kyslíku, je exploze nezvratná. Atmosféry s rizikovým složením se vyskytují např. v oblasti experimentálního výzkumu, v různých průmyslových procesech, v biotechnologických a chemických laboratořích. Ve všech těchto oblastech může být použita naše vývěva Duo 11 ATEX.
Foto: Jan Symon

Související