Milan Brouček (39) je odborníkem na ekonomické analýzy s využitím kvantitativních technik v kontextu práva hospodářské soutěže, regulace a komerčních sporů. Specializuje se na poradenství v oblasti zneužití dominance, soutěžně právního posuzování fúzí a akvizic, kartelů, vertikálních dohod, sektorové regulace a komerčních sporů. Poskytuje poradenství společnostem obviněným z protisoutěžního jednání i poradenství v souvislosti s plánovanými projekty klientů z pohledu soutěžního práva a regulace.

Před nástupem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners působil tři a půl roku na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž v Bruselu (DG Competition), kde se podílel na vyšetřování případů zneužití dominantního postavení a dohod narušujících hospodářskou soutěž zejména v sektoru telekomunikací. V letech 2012 a 2013 pracoval jako hlavní ekonom na slovenském soutěžním úřadu (PMÚ). Před tím strávil téměř osm let na českém soutěžním úřadu (ÚOHS), kde byl od roku 2009 hlavním ekonomem v sekci hospodářské soutěže a od roku 2010 zástupcem místopředsedy pro hospodářskou soutěž. V roce 2011 pro ÚOHS vypracoval soubor pokynů k aplikaci ekonomických a kvantitativních analýz v soutěžním právu, které zahrnují mimo jiné přístup k vymezení relevantního trhu a určení tržní síly, vylučovacímu zneužití dominantního postavení, vymezení náhrady škody, použití spotřebitelských průzkumů, zpracování tržních studií a sběru dat a předkládání ekonomických důkazů. Milan Brouček také pravidelně publikuje a přednáší, na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně vyučuje předmět Soutěžní ekonomie. 

„Naše kancelář dlouhodobě usiluje o poskytování právního poradenství s výbornou znalostí konkrétního sektoru a podnikání našich klientů. Stejně je tomu i v oblasti soutěžního práva, kde namísto schématických postupů hledáme s našimi klienty taková řešení, která jsou bezpečná a podporující jejich podnikatelský růst. Rozvoj naší soutěžní poradenské skupiny byl proto vždy spojen s velkým důrazem na ekonomický přístup k soutěžnímu právu, který nás odlišuje od konkurence, těží z něj naši klienti, a proto ho chceme i nadále rozvíjet,“ říká Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.    

„S Milanem jsem poprvé spolupracoval během společného působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tehdy jsem si uvědomil potenciál propojení soutěžního práva a ekonomie. Nyní jsme připraveni tyto synergie obnovit a nabídnout našim klientům další přidanou hodnotu, která má v oblasti soutěžního práva mimořádný význam,“ dodává Robert Neruda, partner kanceláře a vedoucí týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže, který dříve působil jako místopředseda ÚOHS. „Spojení špičkového právního a ekonomického soutěžního poradenství v rámci jednoho balíčku služeb nemá v tuto chvíli na českém a slovenském trhu obdobu a nabídne klientům nejúčinnější způsob řešení složitých problémů v oblasti ochrany soutěže a regulace,“ dodává Neruda.

 

Související