Ivo Průša (34) začínal v advokátní kanceláři již jako koncipient. Od počátku své právnické kariéry se specializuje na oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů. Zaměřuje se především na dluhové financování (projektové, akviziční, včetně jeho syndikovaných a klubových forem), a to jak na straně věřitelů, tak dlužníků, dále potom na regulační aspekty poskytování finančních služeb, kolektivního investování a nabídky cenných papírů. V kanceláři Havel, Holásek & Partners má také na starosti inovativní transakce, které jsou unikátní na místním finančním trhu. Jedná se např. o směnečné programy, projektové dluhopisy či přeshraniční úvěrové transakce.

Pozice counsel je relativně novým prvkem organizační struktury kanceláře Havel, Holásek & Partners; k jeho vytvoření došlo spolu s ekonomickým a personálním rozvojem firmy, kdy bylo zapotřebí v některých oblastech rozšířit kompetence vedoucích advokátů. Na této úrovni v rámci kanceláře již působí Petra Sochorová, vedoucí týmu specialistů v oblasti pracovního práva, Daniela Kozáková zaměřující se na oblast nemovitostí a stavebního práva a právní služby týkající se investic do umění a sběratelství, Petra Čorba Stark, působící v bratislavské kanceláři a specializující se zejména na akvizice a prodeje společností, právo obchodních společností a kapitálové trhy, a Jiří Kmec, který je specialistou na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob.   

 

Související