Své majitele loni nejvíce potěšila, stejně jako v předchozím roce, banka ČSOB. Z pohledu akcionářů obsadila v soutěži o nejlepší banku první místo. O dvě příčky si polepšily také Česká spořitelna a Raif­feisenbank, které skončily na druhé, respektive třetí pozici. Na rozdíl od loňska se v první pětce objevuje mBank a nejlepší pětici uzavírá Komerční banka.

Oproti minulému roku si naopak pohoršila UniCredit Bank, z druhé příčky spadla až na osmou.

Jak se vlastně hodnotilo

Při stanovení pořadí se vycházelo z několika kritérií. Mezi ně patřily ziskovost vlastního kapitálu, nákladovost, tržní podíl u depozit, tržní podíl v úvěrech, kvalita aktiv a krytí úvěrů.

Z hlediska poměru zisku k vlastnímu kapitálu si nejlépe vedla právě vítězná ČSOB se ziskovostí 26,2 procenta. ČSOB si v tomto ohledu prohodila místo s Českou spořitelnou. Ta dokázala na každou korunu vlastního kapitálu vydělat 23 haléřů, což znamenalo mírný pokles oproti předchozímu roku.

V pořadí si z tohoto hlediska pohoršila loni třetí Komerční banka. Ziskovost jí klesla o téměř devět procent a v pořadí ji přeskočily Moneta Money Bank (donedávna GE Money Bank) a Raiffeisenbank.

Stejně jako loni svým akcionářům prodělávala Equa bank, na kaž­dou korunu vloženého kapitálu přišli o zhruba 10 haléřů.

České banky, podobně jako finanční instituce jinde v Evropě, trápí v posledních letech klesající úrokové sazby. To se projevuje na nižších úrokových maržích, tedy rozdílu mezi sazbou, za niž si banky na trhu obstarávají peníze, a sazbou, za kterou pak klientům poskytují úvěry.

Banky se nemohou opřít ani o další zdroj příjmů v podobě poplatků a provizí. V prosinci loňského roku evropská regulace zavedla strop na provize, jež za každou transakci platí banka obchodníka bance vydavatele karty. V Česku patřily tyto poplatky mezi nejvyšší v Evropě a banky je přenášely na obchodníky. Příjmy bank z poplatků ohrožuje i to, že klienti stále častěji využívají levnější formy obsluhy účtu, jako je internetové nebo mobilní bankovnictví, a vyhledávají zvýhodněné programy a produkty. Klesající příjmy z poplatků u platebních a kreditních karet jsou jedním z důvodů, proč společnost Moody's v srpnovém výhledu českého bankovního sektoru předpokládá pro období příštích 12 až 18 měsíců další pokles zisků.

Sazby jsou skoro na dně

Co se poklesu úrokových sazeb, a tedy i nepříznivého vývoje marží týče, tam je trh podle ekonoma J&T Banky Milana Lávičky blízko dna. "Marže buď zůstanou na stávající úrovni, nebo budou klesat už jen nepatrně," řekl. A domnívá se, že růst objemu úvěrů bude brzy schopen nízké marže plně nahradit.

Podle zprávy Moody's je český bankovní sektor stabilní a na tom by se v dalším období nemělo nic změnit, a to zejména kvůli hospodářskému růstu a pozitivnímu vývoji zaměstnanosti, což se příznivě projevuje na kvalitě úvěrových portfolií českých bank. Banky jsou také podle analytika Arifa Bekiroglua, jenž analýzu vypracoval, kapitálově silné a jsou díky tomu schopny ustát i neočekávané ekonomické šoky.

Důležitým kritériem nejen pro akcionáře, ale také Českou národní banku, která na český finanční sektor dohlíží, je podíl špatných úvěrů na rozpůjčovaných penězích. Zde si nejlépe vedla mBank s pouhým 2,2procentním podílem takzvaných pohledávek se selháním na úvěrech. Pod čtyři procenta se z hlediska tohoto ukazatele v minulém roce dostaly Equa bank, Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB. Poměrně hůře si vedly Fio banka (devět procent) a Moneta Money Bank (10,8 procenta).

Naprostou většinu trhu, přibližně čtyři pětiny všech klientských depozit, ovládají Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB a UniCredit Bank. Tržní podíl jednotlivých hodnocených bank vesměs stagnoval. Lídrem je Komerční banka s téměř 24procentním podílem.

Důležitým ukazatelem je také poměr úvěrů ke vkladům. Český bankovní sektor se v tomto ohledu dlouhodobě pohybuje okolo 75 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. Z hodnocených bank měla nejnižší poměr Fio banka (29,3 procenta). U ČSOB, vítěze soutěže z pohledu akcionářů, činil tento podíl 41,5 procenta.

Související