Poslanecká sněmovna začala projednávat vládní návrh na změnu ve způsobu financování regionálního školství, tedy škol od mateřských po vyšší odborné. Dosavadní systém, v němž kraje dostaly podle počtu žáků vzdělávaných ve školách na jejich územích sumu peněz, s níž následně naložily podle vlastního uvážení, vede prokazatelně k nespravedlnosti. Jak je možné, že v zemi, kde je obsah vzdělávání určen centrálně a je pro školy závazný, má škola rozdílné podmínky pro naplňování této povinnosti jen kvůli příslušnosti ke kraji, v němž se na školách "šetří"? Tento fakt v hodnocení výsledků vzdělávání nikdo nezohledňuje.

Stále méně dětí

Financování na žáka, v němž platí více žáků − více peněz, má i jiné důsledky. Poslankyně Bohdalová s výrazem trojské Kassandry, kterou nikdo neposlouchal, prohlašuje, že se tento systém ukazuje po 20 letech jako nefunkční. No bodejť, když za tu dobu radikálně ubylo dětí a když na to vzdělávací soustava neumí reagovat jinak než tím, že se školy snaží udržet co nejvíc žáků pod střechou. To není problém financování, ale vnějšího vlivu, na nějž stát reaguje se zpožděním.