Minulý rok vstoupilo v platnost vládní nařízení, které stanovovalo vyplácení bolestného a odškodnění za zhoršení uplatnění po úrazu, který se stal na pracovišti či kvůli nemoci z povolání. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny různé paradoxy, rozhodla se vláda nařízení změnit. Za ztrátu nohy mohlo totiž náležet odškodňovanému méně peněz, než za pohmožděniny. 

Změna původní úpravy

Podle nařízení o výplatách bolestného a odškodnění za zhoršení uplatnění po úrazu, který se stal na pracovišti či kvůli nemoci z povolání, které platilo od minulého roku, platilo, že za pohmoždění bylo možné získat odškodnění až 125 000 korun, avšak za ztrátu končetiny byla stanovena částka 100 000 korun. “Při aplikaci současného znění nařízení vlády je pohmoždění hrudní stěny o ploše desetkrát deset centimetrů je oceněno 500 body, tj. finanční částkou 125.000 korun. Přitom ztráta ucha je hodnocena 100 body (25.000 korun), ztráta jazyka 150 body (37.500 korun), ztráta končetiny v kyčelním kloubu 400 body (100.000 korun),“ upřesňuje v důvodové správě tiskové oddělení Strakovy akademie.

V původní úpravě byla projevena snaha započítávat do pohmožděnin i jednotlivé modřiny a vyplácení pacientů tak zatěžovalo jak zaměstnavatele, tak z velké části zdravotní pojišťovny. Přiznávání vysokého odškodnění mohlo vést i k případným pojistným podvodům, kdy na základě potvrzení lékaře pojišťovna odškodnění v předem stanovené výši vyplatila. Takové skutečnosti vedly vládu ke změně nařízení a jeho optimalizaci.

Novela doplňuje i původní nařízení ve věci odškodnění nedomykavosti hlasivek, dysfonie a fonastenie. Nařízení z minulého roku v průběhu schvalovacího řízení tato ustanovení vypustilo.

Vyplácení odškodění a bolestného

Odškodnění bolesti neboli bolestné je možné v případě, pokud je pojištěnec poškozen v dopravní nehodě, pracovním úrazu, nemoci z povolání, nebo jiném poškození zdraví, které nevzniklo vinou jedince.

Body, dle kterých je odškodnění vypláceno, jsou přidělovány na základě zdravotního posudku. Finanční náhrada za každý bod je nařízením stanovena na 250 korun. V úpravě však také dosud zůstává relativně velké rozpětí pro udělování bodů, tudíž i velká volnost pro hodnocení lékaře. Například zlomenina horního konce holenní kosti je v rozpětí od 60 do 220 bodů.

Související