Posudky ministerstva dopravy říkají, že mýtné na českých silnicích může od ledna vybírat pouze firma Kapsch, a je proto možné zadat jí několikamiliardovou zakázku bez výběrového řízení. Každý posudek se sice odvolává na jiné důvody, ministr Dan Ťok se o ně přesto opírá, ačkoliv mu poradní orgán vlády radí něco jiného.

"Rada vlády pro informační společnost realizaci veřejné zakázky nedoporučila. Vláda ale její stanovisko nemusí respektovat," říká Klára Pěknicová, mluvčí ministerstva vnitra, pod které rada spadá.

Své rozhodnutí rada vysvětluje tím, že ministerstvo dopravy si závislost na Kapschi způsobilo samo. Podobně si Praha přivodila závislost na poskytovateli karty Opencard. Nejvyšší správní soud to pražskému magistrátu a dopravnímu podniku vyčetl v květnu.

V případě mýtného nechce Ťok podle svých slov riskovat, že by se miliardy na silnicích od ledna nevybíraly. Jedinou další variantou, která podle ministerstva přichází v úvahu, je návrat k tištění dálničních kuponů pro nákladní vozidla, které by ale přineslo až o sedm miliard korun nižší výběr.

Do konce smlouvy s Kapschem přitom zbývá pouze šest měsíců.

10 miliard

korun je očekávaný roční výběr mýtného na českých dálnicích.

I krátký výpadek systému tak vytvoří velké škody.

Ministerstvo dopravy se opírá o dva posudky a dva právní názory, podle kterých lze miliardovou zakázku zadat bez výběrového řízení, i přesto,
že mýtné chce vybírat minimálně jeden další zájemce.

Nabídku podal slovenský Skytoll, který tvrdí, že přípravy do konce roku stihne.

Posudky ale uvádějí, že mýtné může od ledna vybírat pouze Kapsch, pokaždé k tomu však dospěly jinak.

Poradenská firma A-Consult tvrdí, že nový zájemce by na start výběru potřeboval minimálně rok. Šest měsíců by musel prokazovat, že je schopen vše zvládnout, dalšího půl roku by vybíral nanečisto souběžně s Kapschem, aby ukázal, že mu neunikají peníze a vše
funguje, jak má. To do konce roku nelze stihnout.

Skytoll, který mýtné vybírá na Slovensku, ale roční testování považuje za nesmysl.

Druhý posudek od znalce Jiřího Bergera o žádném ročním testování nemluví. Tvrdí ale, že výběr je složitý a platební systém provozuje banka ČSOB, která exkluzivně spolupracuje s Kapschem. Nový provozovatel by do systému vstupoval s obtížemi a velkými riziky.

Ani jeden posudek nezohledňuje, že zájemci mají zkušenosti z jiných zemí a mohou mít vlastní systém výběru.

Vůbec se tak nezabývají nabídkou Skytollu, který nabízí i záruky pro případ, že by zakázku plnit nedokázal.

Advokátní kancelář Becker a Poliakoff dochází k závěru, že ministerstvo dopravy by smlouvu s Kapschem prodloužit mohlo, pokud prokáže, že zakázku nikdo jiný nezvládne.

Také advokát Jan Dáňa ve druhém dostupném stanovisku uvádí, že by ministerstvo smlouvu prodloužit mohlo. Jako jeden z důvodů zmiňuje, že Kapsch nespolupracuje na předání systému a komplikuje tak ministerstvu vypsání nového výběrového řízení.

Antimonopolní úřad se k případu nevyjadřuje. Tvrdí, že se vždy rozhoduje na základě konkrétních podmínek dané zakázky.

"Ze zdánlivě podobných případů proto nelze předem usuzovat na výsledek případného správního řízení v jiné věci," říká mluvčí úřadu Martin Švanda.

Související