Průmysl 4.0 přináší zcela nový pohled na výrobu a mění zažité procesy. Produkce je automatizovaná, veškeré výrobní, manipulační a skladové prostředky, polotovary, produkty, a dokonce i jednotlivé senzory jsou navzájem propojeny. Řízení je decentralizované, stroje se domlouvají samy. Data se využívají k další optimalizaci výroby.

Související