Heuréka! Cermat zveřejnil statistická data o (ne)úspěšnosti maturantů v jednotlivých úlohách maturitních testů.

Konečně je možné lépe analyzovat, co vlastně výsledky maturit sdělují o stavu vzdělání ve sledovaných oblastech. Co vlastně maturitní testy měří, jak fungují, tedy jak spolehlivé a platné informace nám sdělují. To jsme doposud neměli možnost posoudit. Souhrnné statistiky o úspěšnosti a neúspěšnosti maturantů naopak vedly pouze k pravidelným dezinterpretacím o tom, zda se maturanti meziročně zlepšili, či zhoršili. Snahy vysvětlit, že takto není možné výsledky interpretovat, se podobaly příslovečnému hrachu házenému na zeď.