Pokud v matematice student něco nechápe a nezeptá se, snadno ztrácí nit. Matematika i kvůli své náročnosti nepatří k oblíbeným předmětům, přesto z ní za pět let bude muset maturovat většina středoškoláků. Aby měli větší šanci zkoušku složit, bude se třída na hodiny matematiky dělit na dvě skupiny, plánuje ministerstvo školství. Mělo by to fungovat podobně, jako se to dnes dělá v hodinách cizích jazyků.

"Předmět vyučovaný v menších skupinkách umožňuje učiteli lépe vysvětlit látku, přizpůsobit tempo žákům a pomáhá otevřít prostor pro dotazy. To je vzhledem k blížícím se povinným maturitám z matematiky potřeba," míní Štěpán Kment, předseda České středoškolské unie.

Právě zástupci tohoto sdružení už loni navrhli ministerstvu školství, aby se matematika učila v menších skupinách. A ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) nyní přislíbila řešení.

V rámci připravované změny financování základních a středních škol budou školy dostávat peníze podle počtu odučených hodin. Ministerstvo školství vládním nařízením zajistí, aby ředitelé škol dostali peníze na dva učitele matematiky na třídu.

Matematika na středních školách

Povinná maturita

Matematice se už u maturity nevyhne sedmdesát procent studentů, kteří příští rok v září nastoupí do prvních ročníků středních škol.

Výjimku mají studenti uměleckých či textilních škol, obory pedagogické, gastronomické nebo veterinářství. Ostatní studenti budou muset zkoušku z matematiky zvládnout.

Letos si ji dobrovolně vybralo jen 27,2 procenta maturantů, zbytek si zvolil cizí jazyk. Loni skládalo zkoušku z matematiky 30 procent studentů, z toho čtvrtina neuspěla.

Co se zlepší?

Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) říká, že povinná zkouška nestačí. Aby se matematické znalosti českých studentů zlepšily, bude potřeba více opatření.

Pracuje se na změnách vzdělávacích plánů, tedy jakýchsi předpisů, co školy musí žáky naučit. Nyní ministryně plánuje třídy dělit napůl, což by žákům mělo pomoct náročnou výuku lépe zvládnout. Valachová kritizuje i fakt, že matematika děti nebaví. Jak to změnit, ale zatím neuvedla.

"Matematika nemá být o memorování, ale o úspěšném nácviku analytického a logického myšlení. Už jsme předložili kroky, které by dělení tříd na matematiku měly umožnit," říká ministryně školství Kateřina Valachová. Peníze na výuku v menších skupinách by měly být zajištěny od roku 2018.

Stejně jako je to nyní u cizích jazyků, ředitelé si sami zvolí, podle jakého klíče skupiny rozdělí. Někde je to náhodná polovina určená například podle příjmení. U výuky jazyků je ale obvyklejší rozdělení podle úrovně na pokročilejší a méně pokročilou skupinu. "Rozdělit skupinky podle výkonnosti je určitě dobré. Já říkám, že je to jako ve sportu. Přece není možné, aby oštěpařka Barbora Špotáková trénovala se sportovci, kteří hází za Kolín nebo za Pardubice," míní předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát.

Jestli bude prostor na vytvoření skupin podle úrovně znalostí studentů, však závisí také na organizačních věcech. "Vzhledem k tomu, že se třídy často dělí i na jiné předměty, muselo by nám to dobře vyjít při tvorbě rozvrhů," upozorňuje ředitel Obchodní akademie Heroldovy sady a zároveň matematikář Richard Žert. Ten se na výuku v menších skupinách těší. "Pokud pracujete s patnácti lidmi místo třiceti, je výrazně více prostoru pro individuální přístup," připomíná.

Česká středoškolská unie navrhla ministerstvu hodiny matematiky rozdělit právě na základě dobrých zkušeností svých členů ze seminářů, kde je výuka mnohem komornější a praktičtější.

Unie vznikla už v roce 2013. Proslavila se snahou o zrušení dabingu. To jí sice nevyšlo, ale dostala se do hlubšího povědomí veřejnosti. Pořádá debaty o vzdělávání, její členové pravidelně diskutují se zástupci ministerstva školství. Jejich cílem je změnit a inovovat vzdělávání. 

Související