Stále znovu jsme překvapováni tím, kolik se v době informační revoluce, kdy má každý přístup k libovolným informacím, neustále šíří ve veřejném prostoru polopravd, konspirativních teorií či přímo lží. Digitální éra nám sice umožnila k informacím přístup, ale nezměnila naši lenost si informace ověřovat, třídit a analyzovat. Spousta z nás funguje na bázi "jedna paní povídala", jen místo pavlače v činžáku se to teď děje na pavlači globální.

Lze to demonstrovat na mediální aféře s geografickým názvem naší země, Czechií. Jedná se o ukázkovou "tichou poštu", kde se šířením ztrácí skutečný smysl předávané informace.