Míra společenského zapomnění se evidentně odráží od reálného dopadu události či jevu na společnost. Válka přetrvává ve společenské paměti ještě dlouho poté, co odejde poslední generace pamětníků.

Na druhé straně jsou bagatelní "pop-up" události, které se mohou objevovat klidně každý rok, ale společnost si je stejně nepamatuje, protože na ni žádný reálný vliv nemají. Pouze se o nich čas od času mluví.

Podobně se to má se státní maturitou a dokola opakovanou nadějí, že jednoho krásného dne bude závěrečná středoškolská zkouška zároveň automatickou vstupenkou na vysokou školu. Tento "unikátní" nápad se objevuje znovu v diskusích nad takzvanou matematikou+, tedy jakousi náročnější verzí státní maturity z tohoto předmětu.

Zopakujme si, proč se to v dohledné době nemůže podařit, ani když bude státní maturita z matematiky povinná. A proč by tomu tak ideálně být ani nemělo.