Diskuse o antidumpingovém clu na dovozy z Číny v souvislosti s přiznáním statusu tržní ekonomiky ze strany EU vyžaduje objasnit některé souvislosti obchodního systému WTO. Dohoda WTO o antidumpingu neumožňuje aplikovat různá pravidla na dovoz z tržních a netržních ekonomik. Součástí právních textů WTO je ale i přístupový protokol Číny, který umožňuje odklad implementace pravidel a závazků zejména ve prospěch Číny. Výjimka v antidumpingu však byla vyjednána "v neprospěch" Číny, a to z důvodu, že čínská vláda využívá rozsáhlého subvencování svých firem.

Podle článku 15 přístupového protokolu v případě podezření na dumpingový dovoz buď dotčený čínský výrobce prokáže, že se v jeho sektoru vyrábí za tržních podmínek, nebo může být výpočet normální ceny založen na jiných než čínských cenách. V prosinci 2016 však nezbytnost prokazování tržních podmínek končí a všechny státy WTO musí brát u čínských dovozů s podezřením na dumping za základnu cenovou úroveň v Číně, i když nebudou splněny podmínky národních legislativ členů WTO pro uznání Číny jako tržní ekonomiky. Současné dumpingové dovozy Číny tedy po konci tohoto roku mohou být shledány jako nenarušující spravedlivou soutěž.

Není proto z hlediska antidumpingových šetření důležité, kdy EU uzná Čínu za tržní ekonomiku. Současná legislativa EU ohledně antidumpingového šetření pro dovozy z Číny musí být brzy změněna, běžná cena bude zjišťována podle cen čínského trhu a důvodem uvalení antidumpingového cla nebude rozdílnost cen čínského dovozu oproti cenám třeba v USA. Doložit srovnání s cenami v Číně může představovat další problém z hlediska dostupnosti a správnosti čínských statistických dat, takže může být i obtížnější iniciovat zahájení antidumpingového řízení.

Legislativa EU v této oblasti by však měla doznat změn nejen z důvodu ustanovení přístupového protokolu Číny, ale i z důvodu rozhodnutí ve sporu WTO, který otevřela Čína v roce 2009 proti antidumpingovým opatřením EU na spojovací materiál a jejž EU prohrála po řadě odvolání obou stran v únoru tohoto roku. Kromě jiných pochybení Evropské komise bylo jako nekompatibilní s pravidly antidumpingové dohody WTO shledáno začlenění pouze některých čínských firem do zjištění cen na trhu, a to na základě ochoty při řízení spolupracovat. K implementaci rozhodnutí ve sporech WTO jsou státy zavázány, a pokud rozhodnutí nerespektují, mohou následovat kompenzace a sankce. Je nutno dodat, že praxi vyloučení firem s nízkými cenami z referencí pro antidumpingová řízení aplikují i další členové WTO, zejména USA.

Výrobci v EU jsou tedy skutečně potenciálně ohroženi snížením nebo odstraněním antidumpingových cel kvůli končící výjimce zakotvené v přístupovém protokolu Číny. A tím, že EU bude implementovat rozhodnutí WTO ze svých antidumpingových sporů. Nesouvisí to však s uznáním Číny za tržní ekonomiku. Z praxe je zřejmé, že Evropská komise může najít způsob, jak vyloučit levné firmy ze základu pro antidumpingové šetření, i kdyby tím riskovala další spor ve WTO. Umožnilo by to prodloužit dobu ochrany evropských výrobců až do doby rozhodnutí sporu, což může být řada let.

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru