Brno má za sebou vernisáž, kterou se poprvé předvedla místní Fait Gallery v nově upravených prostorách bývalé slévárny Vaňkovka v centru města.

Galerie, jež před čtyřmi lety vznikla z popudu úspěšného brněnského finančníka, investora a sběratele Igora Faita, dosud působila na dvou místech − v někdejší sladovně královopolského pivovaru v areálu Vysokého učení technického a v komorní Fait Gallery Preview na Dominikánském náměstí.

Díky velkorysému prostoru Vaňkovky teď může všechny aktivity soustředit do jednoho místa. "Za čtyři roky své existence si Fait Gallery vydobyla vysokou prestiž a je respektována řadou institucí," konstatoval Igor Fait při zahájení provozu v nových prostorách.

Neříkal to jen tak. Galerie už dokázala realizovat na pět desítek hodnotných výstav. Systematicky též podporuje mladé talenty.

Ve Vaňkovce otevřela trojicí výstav a v tradici tří přehlídek chce pokračovat i do budoucna. Kateřina Vincourová, nositelka Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1996, se ve svých instalacích na výstavě nazvané Kdykoli si řekneš zabývá pamětí, tělem a všednodenností. V rozlehlém prostoru Vaňkovky dostaly nové vyznění jak její monumentální větrník, poháněný sestavou vysoušečů na vlasy, tak několik subtilních instalací z poslední doby − třeba ta, jež sestává z křehkých ramínek na šaty, stébel rákosu a ženských nohou z figurín.

Jiří Franta a David Böhm svoji novou instalaci Slepcův sen vytvořili přímo na míru Vaňkovce. Zkoumají v ní, z čeho se odvíjí fantazie nevidomého člověka, zabývají se sluchovými a hmatovými vjemy. V centru jejich výstavy jsou dvě videa, jež doplňují sochy a kresby. V komorním prostoru galerie jsou pak k vidění, přesněji vlastně k slyšení, zvukové instalace polské dvojice Ewy a Jacka Doroszenkových.

Adamova sbírka

Fait Gallery v prostoru bývalé brněnské slévárny Vaňkovka převzala prostor po Adam Gallery. Ta před deseti lety vznikla ještě pod názvem Wannieck Gallery a sloužila především k představení ojedinělé sbírky soudobého českého umění Richarda Adama, již tvoří okolo 1200 děl. Galerie kromě toho pořádala dočasné výstavy, přičemž tu poslední věnovala Jiřímu Černickému. Podle ředitelky Adam Gallery Petry Lekešové se ale ukázalo, že "provozovat zároveň galerijní a sbírkovou činnost je náročné", jak řekla ČTK. Adamova sbírka se nyní přestěhovala do jiného depozitáře, který je taktéž v Brně.

Zahraničnímu umění se chce Fait Gallery věnovat systematicky. V jejím hledáčku jsou hlavně autoři z Německa, Rakouska a zemí Visegrádu.

Kromě výstav má Fait Gallery velkorysé plány na proměnu Vaňkovky v multifunkční centrum současného umění, otevřené široké veřejnosti a přístupné zdarma. Rozšíří se hlavně vzdělávací programy a nabídka workshopů pro děti a mládež. A prostor dostane i architektura, design, literatura a divadlo, konkrétně brněnská experimentální scéna D'epog.

Od jara se navíc rozbíhá úplně nový projekt Ar-ti:kl, pronájem děl nejmladších umělců. Při vernisáži už z něj byla vidět ochutnávka na galerii nad hlavním sálem. Hipster a mnohostranný umělec Jakub Hošek. Žákyně Vasila Artamonova Kamila Maliňáková. Čerstvý laureát Ceny kritiky za mladou malbu Martin Lukáč, Tomáš Absolon, který se umístil hned za ním. Všichni mají díky pronájmům šanci dostat se do širšího povědomí.

Igor Fait v minulosti za jeden z cílů galerie označil "přispívat k upevnění sběratelské vrstvy ve městě s velkou sběratelskou tradicí". Na otázku, jak se daří naplňovat toto předsevzetí, nyní poznamenává, že v Brně jsou přinejmenším dvě privátní sbírky, které patří k těm nejobsáhlejším v republice − a jednou z nich je ta jeho.

"Motivujeme mladé umělce tím, že podporujeme jejich výstavy, a vytvořili jsme zde pro ně několik projektů, mimo jiné cyklus Setkání s umělcem, v jehož rámci mají možnost představit svoji tvorbu širokému publiku," říká Fait a dodává: "To může zapálit nové sběratele."