Povinné ručení se od roku 2017 začne platit i za vozidla, která nejezdí po veřejných komunikacích. Tedy především za pracovní stroje nebo menší traktory pohybující se v uzavřeném areálu. Počítá s tím novela ministerstva financí, kterou projedná vláda.

Česko muselo reagovat na rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně škody, kterou způsobil slovinský traktorista při ukládání balíků sena do stodoly, když naboural do žebříku a zranil člověka. Pojišťovna odmítla škodu proplatit z povinného ručení, protože se podle ní nevztahuje na použití traktoru jako pracovního stroje při práci v uzavřeném areálu statku.

Podle soudu ale musí pojištění odpovědnosti zahrnovat nejen škodu způsobenou provozem v dopravě, ale i pracovním využitím stroje, a to bez ohledu na to, kde k němu došlo − tedy i na soukromém pozemku.

Kvůli tomu se musí rozšířit pojištění i v Česku. Dosud je povinné pro vozy pohybující se jen na veřejných komunikacích. Ne tedy pro některé traktory, bagry nebo další stroje, pokud jezdí výhradně v továrně, v lomu, na staveništi, na poli a podobně.

"Novela nenavyšuje rozsah vozidel podléhajících povinnému ručení, pouze jej rozšiřuje i mimo veřejné pozemní komunikace," říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Nově půjde téměř o všechna motorová a jejich přípojná vozidla, která jsou konstrukčně určena k provozu na pozemních komunikacích, přestože nejsou v registru silničních vozidel.

"Pojištění odpovědnosti lze sjednat na dobu určitou, stejně tak zůstává zachována možnost pojištění přerušit − například u sezonně používaných vozidel," upřesňuje Vintrlík.

Nová povinnost se nedotkne motorových vozíků pro invalidy − ty mají výjimku přímo v zákoně. Může ale dopadnout na majitele zahradních traktorů s rychlostí nad šest kilometrů za hodinu.

Jednoznačnou odpověď ohledně zahradních traktorů nedokázala dát ministerstva financí ani dopravy − otázku HN si přehazovala navzájem. "I v současnosti musí být pojištěn zahradní traktor, který spadá pod některou z kategorií silničních nebo zvláštních vozidel, pokud je provozován nebo ponechán na veřejné komunikaci," říká Vintrlík bez bližších podrobností.

Definice takzvaných zvláštních vozidel je totiž jen obecná − "jsou vyrobena k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, ale za určitých podmínek mohou být k provozu na nich schválena".

O pojištění zahradních traktorů zatím nic neví ani Česká asociace pojišťoven. A pojišťovny se k němu vyjadřovat nechtějí, protože novela zatím nebyla schválena.

Související