O žádné novele školského zákona se nemluvilo tak intenzivně jako o té, kterou schválili nyní poslanci. Jistě by se tolik nemluvilo a nekřepčilo, nebýt onoho paragrafu 16 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Důležitá témata jako nostrifikace dokladů o vzdělání získaných v zahraničí, omezení reklamy na školách ani zřízení přípravných tříd se nestala veřejným tématem kvůli něčemu, čemu Vladislav Vančura říkal Barbucha. Strach ze slova "inkluze" předčil vše ostatní a po neúspěšné snaze některých poslanců účinnost paragrafu odložit nyní odpůrci změn doufají v zastání u Ústavního soudu.

Odpor z krajů

Během projednávání novely jsme se z médií dozvěděli, že inkluze je "útok na střední třídu", "invaze mentálně postižených do běžných škol" a řadu dalších hrůzyplných zvěstí o tom, jak novela školského zákona převrátí život v této zemi vzhůru nohama. A protože máme před krajskými volbami, ani krajští politici nechtějí zůstat pozadu a jsou s to už tak velmi tělnatou Barbuchu přikrmit. Takže z Jihomoravského kraje se dozvídáme, že rozhodně nebude rušit žádné speciální školy, do nichž se začnou vracet ony tisíce mentálně postižených, a v Moravskoslezském kraji si zastupitelstvo přímo odhlasovalo, že inkluze je prostě hloupost a že ji odmítají.