Jedná se o komplexní projekt, který obsahuje všechny vrstvy IT technologií, od technické přes serverovou infrastrukturu až po aplikačně-integrační část.

Cílem projektu je prostřednictvím nové datové sítě SŽDC integrovat a archivovat data ze systémů pro záznam hlasové komunikace, kamerových systémů, dispečerských monitorů, logů ze zabezpečovacích zařízení nebo ETCS, a to v rámci celé sítě SŽDC v ČR. Systém bude schopen získávat informace o činnosti elektronických zabezpečovacích zařízení, jako jsou železniční přejezdy atd. KAC bude přístupný on-line pro vybrané pracovníky SŽDC, kterým umožní přístup k záznamům pomocí webového rozhraní ze všech míst SŽDC, a zjednoduší tak práci dispečerských a kontrolních pracovníků.

Zakázku v hodnotě cca 396 milionů korun českých získala ČD-Telematika během letošního jara. ČD-Telematika tento projekt realizuje společně se subdodavateli - společnostmi Clarystone, TTC Marconi, AŽD Praha, Retia, Sudop Praha a Brno.

Související