Výstižně charakterizovali vztah mezi marketingovým a prodejním oddělením nestor marketingových teorií Philip Kotler a jeho kolegové Neil Rackham a Suj Krishnaswamy. Přirovnali jej k Montekům a Kapuletům, rodinám ze Shakespearova dramatu Romeo a Julie.

U znesvářených stran vidíme typické příznaky meziskupinových konfliktů, jako jsou nepřátelská atmosféra, podceňování protistrany, negativní stereotypy a předsudky, snaha o nadřazenost, oslabení vzájemné důvěry, nedostatek soudržnosti a pozitivní komunikace. Dlouhotrvající nesoulad marketingu a prodeje, oddělení přímo zodpovědných za úspěch firmy na trhu, může mít pro firmu závažné důsledky. Ať už v podobě snížení efektivity marketingových a obchodních aktivit, nebo v ohrožení konkurenceschopnosti a poškozování značky.

...

Pokračování tohoto článku si mohou přečíst jen předplatitelé. Děkujeme za vaši přízeň.
Obsah starší než měsíc je součástí archivu a do článků zdarma se nepočítá. Chcete číst bez omezení? Předplaťte si plný přístup.
Předplatit od 199 Kč / měsíc
Máte již předplatné?