Pokud projdeme novinové články, vznikne naprosto nepatřičný dojem, že velké škody vznikají především kvůli únikům dat. Stačí si však připomenout červencovou událost, kdy se brazilské policii podařilo zajistit prototyp ukradeného smartphonu Sony C5 Ultra a škoda byla vyčíslena na 12 milionů dolarů. Dotčená firma si započítala i náklady na vývoj, které by teoreticky mohly přijít nazmar, pokud by konkurence tento prototyp dostala k dispozici.

O kritických informacích obchodního charakteru, které unikly kvůli odposlechům, ukradeným notebookům nebo prostě jenom proto, že někdo sbalil šanon a vykráčel ven z budovy, mnoho článků nenajdete. A přesto se to děje.

Celkové zajištění fyzické bezpečnosti firmy není jednoduchou záležitostí. Z hlediska zdrojů a oblasti pokrytí jde vlastně o náročnější úkol než v případě ochrany ICT technologií.

Stačí porovnat ochranu perimetru, tedy prostoru, který musí útočník překonat, aby se vůbec dostal k chráněné oblasti. V ICT lze tuto oblast vyřešit nasazením jednoho produktu, který plní úlohu firewallu, obsahuje systém pro prevenci a detekci průniků (IPS), antivirové, antispywarové a antimalwarové brány, profilování provozu atd.

V oblasti fyzické bezpečnosti představuje perimetr venkovní prostor s jasnou hranicí (zeď, plot apod.), do kterého patří i přístupové oblasti (brány, závory). Ochrana zde spočívá především v detekci narušení obvodu/hranice.

Všudypřítomná čidla

Pro ochranu pozemku okolo firmy existuje několik řešení s různou účinností a finanční náročností. Pro detekci průniku ploty jsou používána například tenzometrická čidla, která hlídají na základě změny zátěže (tahu) dvojice drátů (žiletkový, hladký, apod.), k nimž dochází při přestřižení nebo roztažení, vibrační čidla (jistě jste někdy viděli čtvercové krabičky uprostřed plotu), mikrofonní čidla (obvykle podlouhlejší krabičky na stranách plotu), nebo drátěná osnova (smyčka pod proudem reagující na zkrat nebo přerušení vodiče).

Pohyb v oblasti lze pak detekovat s využitím seismických a tlakových čidel nebo senzorů magnetických anomálií. Tlaková čidla jsou uložena v zemi a jde o dvojici senzorů, propojených hadicí s kapalinou. Tlak z povrchu působí na hadici a senzory při překročení hraniční limitu vyšlou poplachový signál. V případě magnetických anomálií senzory sledují změny v magnetickém poli země, charakterizované vznikem malých proudů při jeho narušení. Na perimetru se používají i infračervená čidla, infračervené/laserové závory, laserové/mikrovlnné radiolokátory.

Pokud si nechcete kazit výhled plotem, lze využít do země ukládané systémy se štěrbinovými kabely Intrepid Microtrack II, kde je vytvořeno detekční elektromagnetické pole, při jehož narušení dochází k modifikaci signálu a vyhlášení poplachu, nebo OptaSense, které optické vlákno rozdělí do segmentů a využívá je jako virtuální mikrofony, se schopností detekovat blížící se osobu od pěti metrů.

Výhodou plotů je samozřejmě již to, že útočník musí vynaložit fyzickou námahu pro jejich překonání, čímž útočníka zpomaluje. To je vlastně hlavním úkolem této skupiny mechanických zábranných systémů - zpomalit útočníka v jeho postupu, protože absolutní zabezpečení neexistuje.

Kamery se velmi zdokonalují

Pro střežení perimetru se samozřejmě nasazují i systémy CCTV, ale měly by být vždy v kombinaci s některým z mechanických prostředků. Až donedávna sloužily jako kontrolní prvek, kterým se ověřovalo poplachové hlášení. Zvláště u systémů, které vykazují zvýšenou možnost falešných poplachů, šlo o nezbytnost.

S rozvojem kamerových snímačů a pokročilé videoanalýzy lze kamery použít i jako primární prvek při detekci pohybu a následné vyhodnocení hrozby. Kamerové systémy zároveň tvoří součást systémů pro řízený přístupu. Kromě tradičního rozpoznávání obličeje lze kamery nasadit pro monitorování pohybu vozidel, zaznamenávání RZ u vozidel v areálu apod.

Kamery jsou také na základě použitých snímačů schopny detekovat třeba zvýšení teploty nebo okolního tlaku, a předejít tak výbuchu nebo vznícení. Ve vnitřních prostorech to umožňují například nové modely kamer, jako je panoramatická 360° PTZ dome kamera Axis P5544.

S nasazením podobných kamer se budeme setkávat stále více, protože počet instalací roste a odpovědnost za vyhodnocení hrozeb se přesouvá z operátora na analytický software. V kombinaci s mikrofony, kterými jsou kamery nyní vybavovány, půjde o hlavní prostředek identifikace bezpečnostních incidentů.

Kamery jsou schopny zachytit jak střelbu, tak například pláč nebo křik - samozřejmě záleží vždy na technické vybavenosti samotné kamery a použité analýze. Na druhé straně asi více oceníte možnost střežení zóny - kamera upozorňuje, že v dané oblasti se něco děje. Například k zadní rampě přijela dodávka, ale stojí tam již hodinu (a tak vyvolá poplach pro operátora), špatně zaparkované auto blokuje průjezd atd. Nabízí se také počítání zákazníků, kteří prošli vchodem, či sledování jejich pohybu po prodejně (třeba pro marketingové účely).

V této souvislosti je důležité rovněž jasně definovat politiku uschovávání záznamu s ohledem na objem dat a zároveň případnou potřebu záznamu - např. pro pojišťovnu.

Řízení přístupu

Základem bezpečnosti firmy je řízení přístupu. V případě zaměstnanců jde především o vhodný systém řízení přístupu (bývá propojen s docházkovým) a zvolenou formu. V současnosti se pro obecnou identifikaci a vstup využívají jak karty, tak mobilní zařízení s využitím technologií Bluetooth nebo NFC.

V případě malých firem je stále aktuální tradiční mechanický zámek s klíčem. Zároveň si ovšem musíte uvědomit, že i zámky podléhají morálnímu opotřebení, proto byste měli zámky vyměňovat přibližně po pěti letech. Obecně se tato doba považuje za čas, kdy je v kriminálním prostředí k dispozici technika a znalosti takový zámek "bez námahy" překonat.

Ve větších společnost je základním prvkem řízení přístupu turnikety, kterými zaměstnanci a návštěvníci vstupují do společných prostor. Úroveň zabezpečení je následně přizpůsobena podle typu režimového pracoviště. Pro zvýšení bezpečnosti je opět k dispozici řada možností.

Přímo u vstupu lze jako základní metodu, která je nyní již cenově přijatelná, využít identifikaci kamerovým systémem s rozpoznáním obličeje (tak jako na letišti). Tento systém identifikace lze doplnit i dalším biometrickým prvkem, a tou je analýza pohybu dané osoby. Jde sice o prvek více používaný ve filmech než v praxi, ale jeho zavedení je náročné především z hlediska potřebného softwaru pro videoanalýzu než z hlediska technické náročnosti.

U vstupu můžete rovněž nasadit řadu detektorů, počínaje těmi tradičními na kov až po "svlékací" Rapiscan, používaný na letištích.

Praktičtější je ovšem nasazení biometrických snímačů u dveří - na výběr je opět řada řešení. V současnosti nejbezpečnějším z hlediska jejich překonání je identifikace na základě skenu duhovky nebo krevního řečiště (Fujitsu PalmSecure). Méně bezpečnou metodou je tradiční snímání rohovky a za již nevyhovující se považuje hlas.

Novinky, trendy

V oblasti fyzické bezpečnosti se začíná prosazovat i analýza tzv. big dat, tedy velkého objemu nestrukturovaných dat. Poslední trendy vedou k používání této metody pro odhalení změn v chování návštěvníků obchodních center, ale například i k predikci zvýšení odběru elektrické energie v letním období, což by mohlo zatížit elektrickou síť, nebo identifikace různých anomálií, které by ve své kombinaci mohly ohrozit fungování firmy.

Dosáhnout adekvátní úrovně fyzické bezpečnosti kombinací výše uvedených prvků, a to jsme vynechali oblast požární bezpečnosti, zajištění prostor proti odposlechům, interní prověrky zaměstnanců, ale i rizika krádeží na pracovištích, zpronevěry, průmyslovou špionáž apod., je pro řadu firem mimo jejich možnosti. I proto se v nabídce specializovaných kontraktorů, bezpečnostních agentur, objevuje nový typ nabídky, kterým jsou služby dohledového centra.

Bezpečnostní agentury nebo jejich dceřiné společnosti se totiž věnují i oblasti správy budov a zajištění podpůrných služeb - facility managementu. Jsou schopny nabídnout jak technické (instalace poplachových systémů) nebo fyzické zajištění (strážní služba), tak recepční nebo úklidové služby, zároveň s 24hodinovým monitoringem firmy s využitím operátorů vzdáleného centra.

Vzdálená dohledová centra lze srovnat s outsourcingem IT služeb. Poskytovaný dozor nemusí být fyzicky přítomen v daném objektu, ale díky vzdálenému monitoringu a přístupu ho má pod kontrolou. Navíc lze tyto služby provozovat odděleně od vlastní firemní ICT infrastruktury.

Zároveň však musíte mít na paměti jednu důležitou věc. Ve výsledku jste za svoji bezpečnost zodpovědní sami. Například z hlediska ochrany osobních údajů vás zodpovědnosti nezbavuje to, že je zpracovává třetí strana. V případě, že na zajištění bezpečnosti stojí část vašeho podnikání, měli byste mít bezpečnostního manažera, který je za opatření v této oblasti zodpovědný, případně si na tuto pozici najmout specialistu, samozřejmě ne z firmy, která pro vás zajišťuje ostrahu.

Jde v podstatě o obdobu stavebního dozoru - člověka hlídajícího, zda se staví to, co má, z materiálu, který byl předepsán, zda jsou dodržovány potřebné standardy a dostáváte to, co jste zaplatili.


PTZ dome kamera AXIS P5544 nabízí pokročilé vlastnosti vnitřní kamery: HDTV kvalitu obrazu, funkce panoramatu, náklonu kamery a zoomu s 360° panoramatickým obrazem a 18x optickým zoomem.

Související