Nejdůležitější zprávou průzkumu postojů českých rodičů ke vzdělávacímu systému je to, že třetina těch nespokojených sestává z lidí s vyšším sociálním statusem, vzděláním a ambicemi. Jde o společenskou skupinu, z níž se rekrutují tzv. opinion makers, lidé nastolující novou společenskou agendu. Tato skupina je pro rozvoj společnosti klíčová. Oni jsou generátorem společenské dynamiky, vidí vzdálenější horizonty, otevírají nové dveře. Ostatní je vesměs následují, mají-­li ovšem příležitost.