Kvůli novele zákona o soudech a soudcích skončí v září mandát předsedům obou kolegií Nejvyššího soudu. Stanislav Rizman, který od roku 1993 předsedal trestnímu kolegiu, se ale rozhodl skončit už ke konci sprna. Informaci o jeho rezignaci přinesl server Česká justice, kterému soudce řekl, že důvodem je únava. Rezignaci údajně zvažoval už od loňského roku.

"Po nástupu Pavla Šámala do čela soudu jsem byl opět požádán o to, abych setrval, aby můj případný odchod nebyl spojován se změnou v čele soudu. Vzhledem k tomu, že se celá věc opět natahovala, rozhodl jsem se podat písemnou rezignaci," řekl Rizman České justici.

Mandát skončí v září také předsedovi občanskoprávního a obchodního kolegia NS Františku Ištvánkovi. Nové šéfy kolégií bude vybírat předseda soudu Pavel Šámal, který zatím žádná jména neoznámil.

Související