Pracují v pivovaru, ale nemohou ochutnat. Stejně jako v jiných firmách platí i v areálech výrobců alkoholu striktní podmínky zakazující v pracovní době požívání alkoholu a jiných omamných látek. Výjimku tvoří jen degustátoři nebo sládci, u nichž se jedná o součást plnění pracovních povinností.

"Všichni zaměstnanci jsou proškoleni na téma odpovědné konzumace alkoholu. Pro nováčky je připraveno vstupní školení na téma odpovědný přístup Plzeňského Prazdroje k problematice alkoholu," vysvětluje mluvčí Plzeňského Prazdroje Kateřina Krásová a zároveň dodává, že pivovar pravidelně komunikuje se zaměstnanci v otázkách alkoholu a zdraví. A také namátkově dělá dechové zkoušky při vstupu na pracoviště a při odchodu. "V přístupu k alkoholu na pracovišti má Plzeňský Prazdroj velmi důsledný postoj," říká rozhodně Krásová.

Obdobně si alkohol v práci hlídají Pivovary Staropramen. "Konzumace alkoholu na pracovišti je u nás samozřejmě z bezpečnostních důvodů přísně zakázána. V interních předpisech máme pravidlo, které určeným lidem umožňuje udělat náhodný test v případě podezření, že zaměstnanec alkohol požil," uvádí manažer komunikace a firemních vztahů Pivovarů Staropramen Pavel Barvík. Podle jeho slov pracovníci pivovaru zákaz respektují a dodržují.

Ke kontrole vlastních lidí přistupuje v posledních letech stále více společností. Jenomže mohou narazit na nelibost ze strany zaměstnanců. "Střetávají se tady zaměstnavatelův zájem na ochraně bezpečnosti a zdraví při práci a na účinné prevenci před vznikem škod, na straně druhé pak vystupuje právo pracovníka na ochranu soukromí, důstojnosti a osobnosti," vysvětluje advokát PwC Legal Michal Jakielek.

Pokud by šéf požádal svého podřízeného o provedení zkoušky a zjistil, že dotyčný požil alkohol, má právo ho okamžitě vyhodit. A ukončení pracovního poměru hrozí i v případě, pokud zaměstnanec odmítne zkoušku na alkohol. "Zohledňuje se při tom fakt, že zaměstnavatel má zájem na ochraně přijatelného pracovního prostředí a na prevenci vzniku škod," objasňuje Jakielek.

Při jakémkoliv podezření na požití alkoholu tak má zaměstnavatel právo dát pokyn k provedení testu. "Otázkou zde zůstává, zda v případech, kdy zaměstnanec ve svém volnu vypije pár sklenic piv, nejde o zásah do jeho osobních práv, když následujícího dne dostane na základě výsledku testu na přítomnost omamných látek v krvi výpověď pro to, k čemu došlo mimo pracoviště," uvažuje advokát.

Pokud se dotyčnému prokáže přítomnost alkoholu nebo omamných látek v krvi, hrozí mu srážka z platu, výpověď nebo okamžité ukončení pracovního poměru. "K tomu všemu dle konkrétní situace ztratí zaměstnanec nárok na podporu v nezaměstnanosti, tudíž zůstává bez peněz," ukončuje právník.

Související