Velká poptávka je nejen po programátorech pro vývoj desktopových, webových a mobilních aplikací, ale také po zaměstnancích pro oblast technické podpory, kteří se specializují na systémovou podporu, networking, virtualizaci či databáze.

Na tyto pozice jsou kladeny stále vyšší nároky, a tak není divu, že v oboru rostou i mzdy. Vyplývá to z nejnovějšího porovnání mezd, které vypracovala agentura Grafton Recruitment.

Velká konkurence

Trh IT se po několikaleté stagnaci v minulém roce opět nastartoval. Mezi firmami vládne v oblasti lidských zdrojů konkurence, která v jiných segmentech tak patrná není. Personalisté proto často pracují s takzvanými pasivními kandidáty, tedy s takovými, kteří aktuálně práci mají a aktivně žádnou nehledají.

Takové kandidáty proto musí umět patřičně motivovat, aby byli ke změně zaměstnání svolní. Platí to zejména u vývojářských pozic (Java, .Net, C++) a u pozic úzce specializovaných, např. RedPrairie.

Tou správnou motivací pro tyto odborníky je, když mohou pracovat s nejmodernějšími technologiemi a zaměstnavatel jim umožní získat nové certifikace a poskytne jim flexibilní pracovní dobu, nejlépe částečný home office. Protože však jsou zkušení programátoři dost nedostatkovým zbožím, musí zaměstnavatelé často přijmout i kandidáty, kteří přesně neodpovídají jejich původním požadavkům.

Co se mezd těchto pozic týče, zkušení vývojáři Java a C#/.NET s déle než pětiletou praxí si mohou přijít až na 90 000 korun měsíčně. Jejich méně ostřílení kolegové s roční praxí pak dosáhnou maximálně na 50 000 korun.

Nejnižší zaznamenaný plat u vývojáře působícího v Praze činil 35 000 korun, programátoři v Plzni, Hradci Králové či Ústí nad Labem se musí spokojit s částkou ještě o 10 000 korun nižší. Orientačně, bez ohledu na praxi, firmu či místo působení, si dobří vývojáři v České republice mohou přijít zhruba na 55 000 korun.

Šance pro absolventy

Velká konkurence mezi zaměstnavateli způsobila, že někteří z nich raději sáhnou po absolventech, kteří během studia získali alespoň minimální praxi, a ty si postupně "vychovají". A nejde přitom jen o vývojáře.

Absolventi mají velké šanci na uplatnění i v rostoucím segmentu podnikových služeb, především v centrech sdílené technické podpory, odkud se řeší technické problémy zákazníků na celém světě.

Dle údajů ABSL, asociace sdružující lídry z oblasti podnikových služeb v České republice, pracuje v tomto segmentu více než 55 000 lidí, přičemž toto číslo meziročně roste zhruba o 10 %. IT profesionálové přitom reprezentují zhruba třetinový podíl.

Nejen v centrech sdílených služeb orientovaných na IT podporu, ale také na jiný typ služeb, tvoří absolventi vysokých škol téměř tři čtvrtiny zaměstnanců.

Nutno podotknout, že v oblasti podnikových služeb nejsou potřeba pouze expertní znalosti. Zaměstnanci musí perfektně zvládat i cizí jazyky, a to často neobvyklé. Angličtina je základ, velkou výhodou je znalost němčiny, skandinávských jazyků nebo holandštiny.

Také v tomto segmentu roste mezi zaměstnavateli konkurence, čehož si je většina společností vědoma, a přistupuje proto k vylepšování balíčku benefitů, mzdových podmínek a možnosti externích školení. Mzdový nárůst byl zaznamenán zejména u pracovních pozic se znalostí německého jazyka.

Obecně jsou mzdové podmínky v Praze a v Brně srovnatelné a jsou zhruba o 20 % vyšší než v jiných regionech ČR. Absolvent VŠ pracující v oblasti technické podpory si může vydělat až 27 000- -35 000 Kč, tedy jen o něco méně než absolvent vývojář (30 000-38 000 Kč). V případě dobré znalosti německého jazyka si oba absolventi vydělají až o 15 % více.

Projektový tlumočník

Čím dál důležitější postavení získává v IT role projektového manažera. Ten musí byt technicky zdatný a rovněž by se měl orientovat v oblasti obchodu. Měl by být mít organizační a komunikační schopnosti, protože kromě vedení projektů obstarává i "tlumočení" požadavků uživatelů technickým pracovníkům.

Najít dobrého projektového manažera není v dnešní době snadné, dle údajů Grafton Recruitment po nich za poslední dva roky výrazně stoupla poptávka. Zatímco v Praze či v Brně si projektový manažer vydělá měsíčně až 100 000 Kč a v Ostravě 90 000 Kč, v Olomouci, Plzni či Hradci Králové jen 60 000 Kč.

Rozdíly v regionech

Oblast IT patří zároveň k těm segmentům, u nichž lze registrovat nejvýraznější regionální rozdíly ve výši finančního ohodnocení. Nejvyšší mzdy se na všech IT pozicích drží tradičně v Praze, letos poprvé jsou však podmínky srovnatelné s Prahou i v Brně. Na některých pozicích jsou běžné výplaty přesahující 100 000 Kč měsíčně.

Mezi nejlépe odměňovanými pozicemi jsou např. Chief Information Officer (v Praze či Brně až 180 000 Kč, v Olomouci 120 000 Kč, v Plzni 100 000 Kč), manažer vývoje softwaru (v Praze až 150 000 Kč, ovšem v regionech jen 85 000 Kč), systémový architekt (až 100 000 Kč) či ředitel technické podpory (až 100 000 Kč).

Největší regionální rozdíly pak zmiňovaný průzkum zaznamenal na pozici IT analytiků. Zatímco plat IT analytika v Praze se pohybuje mezi 60-90 000 korunami, v Plzni je 60 000 korun maximem. Výrazně nižší jsou částky v případě softwarových testerů. Ti se musí spokojit třeba jen s příjmem 22 000 korun měsíčně, přičemž jakýmsi stropem se v současné době jeví být částka 45 000 korun, zaznamenaná v Praze.

 

Související