Nejvyšší správní soud (NSS) uspořádal odborný seminář v rámci svého předsednictví Asociace nejvyšších správních soudů a státních rad ACA-Europe. V prvním bloku se přednášející věnovali právu na svobodný přístup k informacím.

„Za zmínku určitě stojí vystoupení švédského soudce, který představil historii jejich právní úpravy poskytování informací, jež sahá až do 18. století, a zároveň poukázal na praktické důsledky pro mnohé až „exotického“ širokého pojetí poskytování informací. Soudkyně z Francie pohovořila o koncepci, dle níž je povinnost poskytovat informace personalizovaná, tzn. správní orgány mají povinnost ustanovit konkrétní osobu odpovědnou za poskytování informací,“ uvedla mluvčí NSS Sylva Dostálová. Svůj příspěvek přednesl také nizozemský zástupce, který upozornil na to, že tamní správní orgány musejí při prodlení s rozhodováním o poskytnutí informací vyplatit poškozenému pokutu.

Ve druhé části se pak seminář věnoval tématu ochrany osobních údajů. Vystoupila zde například finská soudkyně, která hovořila o úloze a kompetenci ombudsmana v případech porušení práva na ochranu osobních údajů, nebo švýcarský zástupce, který popsal vztahy mezi federální komisí pro ochranu osobních údajů a orgány na úrovni kantonů.

„Například rakouský soudce uvedl rozdíly mezi soudním řízením civilním a správním v případech vyplývajících z porušení práv na ochranu osobních údajů,“ dodala Dostálová.

Na závěry semináře má příští rok navázat 25. odborné kolokvium.

Související