Přes polovina (55 %) respondentů uvedla, že po špatné zkušenosti s firemní mobilní aplikací se sníží pravděpodobnost, že by používali produkty nebo služby dané firmy, 39 % mladých lidí po špatné zkušenosti s mobilní aplikací méně doporučuje služby a produkty příslušné firmy ostatním a 27 % dokonce získá negativní pohled na nabídku firmy jako celek.

Související