Rozšíření stávajícího portfolia firewallů řady ASA a jejich doplnění o služby FirePower zahrnují mimo jiné technologie AMP Threat Grid, umožňující využívat výhod dynamické analýzy hrozeb, a AMP for Endpoints, rozšiřující ochranu pro koncové body sítě.

Nové možnosti a schopnost zpětné analýzy

Technologie AMP Threat Grid jsou dostupné jak v rámci on-premise řešení na nových serverech Cisco UCS, tak v cloudu. Díky tomu je možné chránit síť i v případech, kdy je stanovení jejích hranic velmi obtížné. Ochrana tak zahrnuje jak koncové stanice uvnitř sítě, tak vzdálená mobilní zařízení nebo vizualizovaný hardware či služby. Kombinace analytických nástrojů a kontextové inteligence dokáže chránit síť proti pokročilým hrozbám a zajistit její zotavení po útoku.

Nová technologie AMP for Endpoints přináší správci možnost okamžitě vidět seznam zařízení v síti a mít přesný přehled o všech škodlivých nebo potenciálně škodlivých kódech na každém z nich, což mu dovoluje automaticky detekovat zranitelné prvky v síti. Díky inteligentní analýze hrozeb dokáže identifikovat malware či potenciální exploity a nabídnout stažení a instalaci opravy.

Jestliže je zaznamenáno škodlivé chování, technologie se dokáže retrospektivně vrátit ve svých záznamech a identifikovat okamžik, kdy došlo k proniknutí potenciální hrozby do sítě a na základě toho poskytnout obranu a automaticky spustit kroky potřebné k eliminaci hrozby.

Ochrana proti hrozbám na podnikové úrovni

Firewally Cisco ASA se službami FirePower představují první firewally nové generace, které spojují v jednom zařízení výkonný firewall, řešení pro viditelnost a kontrolu aplikací (AVC), pokročilou ochranu proti škodlivému softwaru (AMP) a funkce pro prevenci průniku (NGIPS). Nabízí tak nepřetržitou integrovanou ochranu proti hrozbám, kterou lze aplikovat v organizacích všech velikostí i v průmyslovém prostředí.

Pomocí detekčních technik včetně průběžné analýzy a analýzy velkých dat odhalují a blokují tyto firewally pokročilé útoky, útoky typu nultého dne, pokročilé perzistentní hrozby a cílené útoky. Nabízejí vícevrstvou ochranu, která netrpí slepými místy jako systémy sestavené z více různých zařízení.

Řízené bezpečnostní služby a služby podpory migrace

Řízené bezpečnostní služby Cisco mohou doplnit interní bezpečnostní systémy o nepřetržité, aktivní, systematické sledování hrozeb a ochranu proti nim. Zákazníkům, kteří chtějí opustit stávající zastaralé firewally nebo potřebují pomoc s přechodem na nové řešení, zejména v prostředí s pobočkami nebo odloučenými pracovišti, nabízí společnost Cisco služby podpory migrace na firewally Cisco ASA se službami FirePower.

Pro maximalizaci ochrany proti kybernetickým hrozbám a výkonu poskytuje společnost Cisco spolu se svými partnery poradenství a pomoc při plánování migrace, testování i samotné implementaci.

Modely ASA se službami FirePower: 5506-X (stolní firewall pro malé a domácí kanceláře a podniky), 5506W-X (stolní firewall s integrovaným bezdrátovým přístupovým bodem), 5506H-X (robustní firewall k obraně proti hrozbám, pro průmyslové nasazení), 5508-X, 5516-X (firewally 1RU uzpůsobené k obraně proti hrozbám pro pobočky a střední podniky).

Cisco ASA se službami FirePower

Související