Připojení podpisu k dokumentu otiskem palce nebo jiného prstu je podle zástupců společnosti Sofware602 návratem k plně intuitivnímu řešení. Touch ID, jenž je v plném souladu se českou i evropskou legislativou, funguje na iPhone 5S a pokročilejších zařízeních.

V rámci nových verzí aplikací Signer a FormApps Mobile je dokument převeden do formátu PDF a poté je k němu připojen uznávaný elektronický podpis, tedy rovnocenná náhrada vlastnoručního podpisu. Podle evropského nařízení eIDAS, schváleného v loňském roce, nesmí žádný úřad v žádném státě EU odmítnout dokument s elektronickým podpisem a požadovat místo něj papír. Při připojování podpisu je obvykle zadáván PIN, ale s novými verzemi aplikací Software602 stačí otisk uživatelova palce.

Aplikace Signer je prostředím (verze pro Windows, Android a iOS) poskytujícím všechny funkce potřebné pro práci s důvěryhodnými elektronickými dokumenty jako připojování podpisu, připojování kvalifikovaného časového razítka, převody formátů, ověřování pravosti příchozího elektronického dokumentu, generování a bezpečné ukládání podpisového certifikátu PostSignum atd.

FormApps Mobile je určen pro práci s formulářovými aplikacemi nezávislými na zařízení a OS, poskytuje také funkce pro práci s důvěryhodnými elektronickými dokumenty, včetně podepisování a připojování časového razítka.

"Uživatelé našich aplikací mohli samozřejmě autorizovat dokumenty, fotografie nebo formulářová data i dříve. Podepsat deset dokumentů při dodržení všech bezpečnostních pravidel, tedy s využitím malých a velkých písmen, číslic a zvláštních znaků bylo náročné. Podpis dokumentů s pomocí Touch ID je proti tomu skutečný uživatelský zážitek," tvrdí Jan Petr, ředitel Software602.

Související