Chystaná novela chce přispět k transparentnímu a spravedlivému insolvenčnímu prostředí. „Připravili jsme velmi ambiciózní novelu, proti které se nepochybně vzedme silná lobbistická vlna odporu. Tím se ale určitě nenecháme odradit,“ uvedl k návrhu ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Pro zlepšení transparentnosti insolvenčního řízení počítá novela s řadou nástrojů. Jde například o zavedení strojově čitelných podání insolvenčních správců, možnost podání pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek a zpřísnění pravidel pro střet zájmů.

Předpis kromě toho počítá s posílením dohledových pravomocí ministerstva spravedlnosti nad výkonem funkce insolvenčního správce a chce také umožnit resortu kontrolu vůči soukromým oddlužovacím společnostem.

„Předkládanou novelou reagujeme například na činnost pochybných komerčních subjektů, jež pouze zneužívají tíživé situace dlužníka tím, že si za svoje poradenství, týkající se zejména institutu oddlužení, účtují vysoké odměny, ačkoliv klientovi jsou v zásadě k ničemu. Výjimkou není částka 30 tisíc za tyto většinou bezcenné rady,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podle novely by tyto oddlužovací společnosti mohli napříště existovat pouze na základě akreditace ministerstva.

Díky novele by také měly skončit tzv. šikanózní návrhy. Předpis počítá například s tím, že insolvenční soudy budou ve lhůtě jednoho dne od podání rozhodovat, zda jde o skutečně podložený návrh na konkurz a případně jej odmítnou.

Do konce června by měla návrh novely dostat na stůl vláda. Předpis by měl být účinný od 1. července 2016.

Související