„Se zavedením online zápisů se původně počítalo již v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od začátku roku 2014, ministři minulých vlád však ‚pozapomněli‘ vytvořit související legislativní normy a IT řešení. Tento rest jsme napravili a podnikatelé nyní mohou ušetřit až tisíce korun při zápisu společnosti do rejstříku,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Provedení zápisu je zpoplatněno částkou 300 korun, vyhotovení notářského zápisu potvrzujícího splnění podmínek pro zápis stojí 1000 korun. Soudní poplatky u zápisů prováděných notáři budou výrazně nižší než u soudů. Třeba poplatek za založení akciové společnosti je u notáře 8 000 korun, zatímco u rejstříkového soudu 12 000 korun, u společnosti s ručením omezeným činí poplatek u notáře 2 700 korun, kdežto u soudu 6 000 korun.

„Notář na základě sepsání podkladového notářského zápisu a po zaplacení soudního poplatku provede přímo zápis do veřejného rejstříku a ihned po provedení zápisu vydá osobě výpis z veřejného rejstříku s provedenými změnami. Zároveň zašle rejstříkovému soudu v elektronické podobě písemnosti do spisu a založí příslušné listiny do sbírky listin,“ řekl prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Kromě obchodního rejstříku budou moci notáři přímo zapisovat i do spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, rejstříku obecně prospěšných společností nebo do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Související