Když přijdu ráno do práce, tak se z pana Veselky stávám panem profesorem Veselkou. Nicméně pacienti, kteří si přejí být maximálně zdvořilí, mě raději oslovují "pane docente". Zní to prý lépe a docent je některými chápán jako vyšší šarže než profesor. Nejzajímavější byl v této souvislosti dopis, jehož pisatel mne v úvodu oslovil "pane docente a profesore". Nic jasnějšího prokazujícího českou tendenci k titulomanii neznám.