Války zasáhly v uplynulém století Evropu mimořádným způsobem - první, druhá i studená. Nejsme obdobnému riziku vystaveni opět?

K nynějšímu výročí konce druhé světové války musíme být pozorní nejen v připomínání obrovských obětí a hrdinství vojáků, ale také pokud jde o povinnost sledovat současná válečná rizika, extremismus a agresivitu.