Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD) chce navrhnout změnu zákona o církevních restitucích, který by zamezil případnému vyvedení navráceného majetku do ciziny prostřednictvím církví, jež tvoří cizinci. Existuje prý totiž důvodná obava, že tyto církve nebudou s majetkem od státu vždy nakládat ve prospěch českých občanů, řekl Tejc.

Pokud by jeho návrh prošel, statutárním orgánem církví dotčených restitucemi by musel být občan České republiky. "Občané jsou mimo jiné vázaní věrností státu a z logiky věci plyne, že nebudou vyvádět majetek do zahraničí," míní Tejc.

Pokud nebude zástupcem církve občan České republiky, určilo by mu ministerstvo kultury pověřenou osobu, která by nakládání s majetkem kontrolovala. "Tento určený člověk by nahlížel do účetních dokladů, a pokud by zjistil pochybnost, mohl by podat žalobu na neplatnost právního jednání," řekl Tejc.

Pokud by Tejcův návrh prošel, statutárním orgánem církví dotčených restitucemi by musel být občan České republiky. "Občané jsou mimo jiné vázaní věrností státu a z logiky věci plyne, že nebudou vyvádět majetek do zahraničí," míní Tejc.

Kdyby statutárním orgánem církve Čech nebyl, dostala by církev přidělenou pověřenou osobu, která by nakládání s majetkem kontrolovala. "Tento určený člověk by nahlížel do účetních dokladů a pokud by zjistil pochybnost, mohl by podat žalobu na neplatnost právního jednání," řekl.

Advokát a sociální demokrat Zdeněk Koudelka upozornil, že vyvedení majetku by se mohlo týkat například území bývalých Sudet, odkud byli odsunuti po roce 1945 Němci včetně duchovních a řeholníků, ale také třeba Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina.

"Generální řád v Římě poslal dlouholetého opata Lukáše Evžena Martince na roční dovolenou. Správa kláštera proto připadla skupině polských členů a oficiálním správcem se stal Španěl Juan Provecho stojící v čele pražských augustiniánů," řekl Koudelka.

Podle něj nový polský farář rozpustil ekonomickou radu, jejímž byl Koudelka členem a která měla sledovat hospodaření opatství. Opatství v restitucích žádá o navrácení majetku za stovky milionů korun v podobě 3000 hektarů lesa a Svatotomášského dvora v centru Brna. "Vznikají tedy pochybnosti, zda změny ve vedení opatství nejsou účelové, a také podezření, že jde o tunelování domácích církevních restitucí," řekl Koudelka.

Juan Provecho něco takového odmítá. "Je běžné, že dlouholetí opati dostávají po mnoha letech ve službách dovolenou. Opat Lukáš Evžen Martinec už o ni v minulosti žádal. Já se řídím jeho pokyny a po jeho návratu se uvidí, zda bude pokračovat, nebo co bude dál," řekl Provecho.

Stát se formou restitucí majetkově vypořádává s církvemi. Měl by jim vrátit část původního majetku zhruba za 75 miliard korun a vyplatí jim celkem 59 miliard korun za majetek, který už vrátit nelze. Církve by je měly obdržet do 30 let. Současně se bude snižovat státní dotace církvím až na nulu.

Související