Cloud je v současné době u řady IT projektů vnímán jako možná alternativa. Vedení IT a provozu v podnicích a organizacích by jej proto mělo zařadit mezi varianty zvažované pro nové projekty. Vyplývá to z průzkumu, který provedli analytici společnosti Gartner mezi více než 2800 CIO po celém světě (včetně ČR).

Z průzkumu vyplynulo, že většina CIO uvažuje o veřejném cloudu jako o alternativě pro své projekty, na první místo jej při zvažování možností dává zatím jen menšina.

"IT a provozní ředitelé si doposud často chránili svou stávající infrastrukturu, a často tak byli největší překážkou budování cloudových řešení - často dokonce hledali důvody, proč se nevěnovat cloudovému řešení. Namísto toho by měli postupovat obráceně a dát cloud na první místo seznamu možných alternativ při zvažování jednotlivých projektů," popisuje detaily strategie "cloud-first" viceprezident a analytik společnosti Gartner.

Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že 9 % respondentů nezvažuje veřejný cloud ani pro SaaS projekty, v případě IaaS je to dokonce 15 %. Větší procento chápe cloud jako výjimečné řešení a téměř polovina respondentů jej bere jako plnohodnotnou alternativu.

Mike Chuba, viceprezident Gartneru pro výzkum, k tomu dodává: "Provozovat vše v podniku a nikoliv v cloudu může být samozřejmě nejlepší varianta, nicméně by měly být posouzeny všechny varianty, aby se zajistilo co nejlepší využití všech dostupných zdrojů a splnění všech požadavků. Posoudit cloud jako jednu z prvních variant může pomoci ušetřit čas a dosáhnout lepších výsledků."

Související