Které z IT technologií v uplynulých deseti letech byly pro vaši společnost zásadní? (V jaké oblasti a s jakou přidanou hodnotou a s jakými přínosy pro váš byznys?)

Bohemia Energy je zákaznicky orientovanou firmou, což znamená, že od samého počátku pro nás byly prioritní technologie v oblasti zákaznické péče. S růstem počtu zákazníků se navíc ukázala důležitost nejen funkčních, ale zejména kvalitativních parametrů systémů a jejich škálovatelnost, které k podpoře výše zmíněných procesů používáme.

S postupným nárůstem transakcí se rovněž staly zásadními technologie - systém Helios Green v roli ERP řešení a BI řešení, včetně manažerského systému.

V posledních dvou letech se k dalším významným tématům přidaly integrace aplikací a vlastní vývoj aplikací pro zefektivnění specifických oblastí našeho podnikání. Jako příklad mohu uvést mobilní platformu pro uzavírání zákaznických smluv na tabletech, která zásadním způsobem zjednodušila a zefektivnila proces uzavírání smluv, a to jak z pohledu koncového zákazníka, tak našeho obchodního zástupce.

 

Zmínil jste podnikový informační ERP systém... Jaké požadavky musí splňovat z pohledu dodavatele energií? Čím je pro vaši oblast podnikání specifický?

Celopodnikový informační systém je pro nás jedním z hlavních pilířů v rámci back-office procesů. Jak již bylo řečeno, základními požadavky na systém je jeho schopnost se vyvíjet společně s rozvojem společnosti.

Mezi klíčové parametry, které musí splňovat, jsou spolehlivost, škálovatelnost a flexibilita v možnostech integrace s dalšími systémy.

Pokud vynechám oblast fakturace a zpracování zákaznických plateb, které nejsou součástí tohoto systému (máme na to samostatnou aplikaci), nenacházím žádná specifika systému ERP pro naše podnikání.

Juraj Boldiš

IT ředitel, Bohemia Energy.

Jakými způsoby energetické firmy (vaše firma) mění nebo transformují interakci se zákazníky?

Interakce se zákazníky v našem odvětví je silně ovlivněna povahou služby, kterou pro zákazníka zajišťujeme. U komodity, jako je elektřina nebo plyn, je zákazník velmi pohodlný a nechce se v ideálním případě o nic starat. Proto jsme pro zákazníky vyvinuli webovou kancelář, jejímž prostřednictvím si zákazník může v klidu a pohodlí domova změnit kontaktní údaje nebo výši záloh, zjistí také podrobné informace o spotřebě či platbách.

Jiná situace je u velkoodběratelů, zvláště u těch, kterým poskytujeme naší poradenskou službu VIP Servis. Jejím prostřednictvím se snažíme velkoodběratelům zprostředkovat komplexní informace a poskytnout jim možnosti, jaké by měli při obchodování na energetické burze. Troufám si tvrdit, že právě tato služba transformuje zákaznickou zkušenost z role dodavatele komodity na poskytovatele služby s přidanou hodnotou.

Zákazník využívající náš VIP Servis není vázán nutností komoditu nakupovat u nás, a přitom dostane stejný prvotřídní servis jako zákazníci, kterým komoditu dodáváme.

Jaké investice do IT aktuálně zvažujete? Jak se vaše firma staví například ke konceptu přechodu na cloudová řešení...?

Investice do IT, které v nejbližším období plánujeme, mají za cíl rozvíjet řešení podporující flexibilitu našeho podnikání vůči našim zákazníkům a rovněž podpořit efektivitu a spolehlivost interních podnikových procesů.

S konceptem cloudu se sžíváme již delší dobu. Aktuálně používáme několik cloudových řešení. Jsou to jednak SaaS aplikace pro obsluhu části obchodních kanálů, marketing a projektové řízení. Dále využíváme veřejný cloud pro hosting webů a některá testovací prostředí.

V neposlední řadě používáme privátní cloud pro naše zákaznické a partnerské aplikace. Při přechodu na cloudová řešení analyzujeme a vyhodnocujeme možné přínosy a rizika, které jsou s tímto procesem spojené.

Související