Podobně jako v dalších oborech informačních technologií se i u tiskových řešení přesouvá pozornost od hardwaru ke službám s přidanou hodnotou. Nehovoříme pouze o tzv. poprodejním servisu, ale zejména o roli dokumentů v procesním nastavení podniků. Analytici společnosti Gartner hovoří o trendu tzv. "dematerializace", který běžná veřejnost zná spíše jako digitalizaci.

Právě digitalizace a řízení workflow, včetně hardwaru, aplikací a podpory, patří mezi běžné součásti nabídek producentů tiskových řešení.

V případě malých a středních firem se tyto technologie a postupy zatím nestaly běžnou součástí agend. Jak dodává Jindřich Balogh, manažer tuzemského zastoupení společnosti Brother, komplexní systémy DMS jsou pro menší podniky nákladné a často by je ani nedokázaly efektivně využít. To ovšem neznamená, že by menší podniky digitalizaci opomíjely nebo nezvládaly. Podle slov Marka Machálka, manažera společnosti Y Soft, zvládají české firmy segmentu SMB základní převod do elektronické podoby bez problémů, včetně navazující archivace.

Důraz na náklady

Již delší čas patří mezi hlavní podniková témata redukce nákladů na tisk a optimalizace tiskového prostředí.

V poslední době se podle analytiků zájem manažerů rozšířil i o analyzování tiskových procesů a zabezpečení dokumentů. Ke druhé uvedené disciplíně uvádí Zuzana Babická, analytička společnosti IDC CEMA, že kontrolovaný přístup k tisku a omezené tiskové pravomoci, s výjimkou plošných, v českých podnicích kategorie SMB příliš rozšířeny nejsou.

Nemalý vliv na oběh dokumentů mají také technologie cloud computingu a mobility. Na oba tyto trendy výrobci tiskových řešení reagují a integrují příslušné funkcionality. Jako příklad uveďme podporu bezdrátového tisku z mobilních zařízení nebo přístup do cloudových úložišť z multifunkčních zařízení.

Vloni se v Česku podle předběžných informací Gartneru prodalo 435 tisíc tiskových zařízení všech kategorií. Meziročně došlo k nárůstu dodávek o 5,38 procenta a jednociferné navyšování odbytu analytici očekávají i v dalších třech letech.

Jiný pohled na vývoj tuzemského trhu tiskových periférií nabízejí analytici z IDC. Podle jejich předběžných údajů se vloni prodalo necelých 382 tisíc zařízení a odbyt v letech 2014 a 2015 poklesne v řádu jednotek procent. Rozdíly v údajích analytiků vyplývají z odlišné metodiky kategorizace, případně i způsobu sběru dat.

Situace v SMB

Podle studie společnosti IDC, kterou zadala firma Epson, generují malé a střední podniky až tři čtvrtiny všech tištěných dokumentů. Celosvětově jde tedy o zhruba 2,25 bilionu stránek. Údaj pochází rovněž od společnosti IDC, která jej dlouhodobě sleduje, přičemž v posledních letech objem tisku mírně klesá.

Typický zákazník segmentu SMB zatíží podle Roberta Šárika ze společnosti HP tiskové zařízení třemi až pěti tisíci výtisky měsíčně. Cena užívaných strojů jen málokdy přesahuje hranici 30 tisíc korun. Typický kancelářský stroj současnosti definuje Radek Cinádr, manažer z OKI Systems, jako barevné multifunkční zařízení s automatickým duplexním tiskem a skenováním. Jeho pořizovací náklady začínají pod hranicí deset tisíc korun a tiskové náklady se pohybují v řádu desítek haléřů na stranu.

Právě segment SMB, jak komentuje David Šedina, ředitel tuzemského zastoupení společnosti Epson, pokládají výrobci tiskových zařízení za "hnací motor" budoucího růstu prodejů. Tomu ovšem přizpůsobují i nabídku, neboť zařízení jsou vystavena vyšší zátěži, než je tomu u domácích tiskáren, a současně zákazníci poptávají řadu rozšiřujících funkcionalit včetně skenování.

Nasazení tiskových řešení v českých malých a středních podnicích hodnotí zástupci dodavatelské strany často poměrně kriticky. Například Jindřich Balogh z firmy Brother v mnoha případech postrádá "skutečné tiskové řešení". Související služby jsou dle jeho názoru často provozovány chaoticky a bez odpovídající kontroly.

Obdobné zkušenosti společnosti Janus, která na českém trhu zastupuje značku Kyocera, navíc vypovídají o neracionálním zatížení tiskových zařízení v podnicích. "Často se stává, že je více vytížené zařízení formátu A4 s vyššími náklady na tisk, zatímco levnější chodbové zařízení formátu A3 s nízkými náklady je téměř nevyužité," doplňuje Iveta Čermáková, marketingová manažerka firmy.

Podniky kategorie SMB vnímají náklady související s tiskem intenzivněji než velké organizace. I z tohoto důvodu se podle Pavla Kelči, manažera společnosti Konica Minolta Business Solutions, snaží vyhýbat osobním tiskárnám, jež mimo jiné neumožňují žádnou formu kontroly.

"Platí jednoduché pravidlo: čím menší tiskárna, tím dražší provoz," dodává Radek Cinádr z OKI Systems. Podle něj se také nevyplácí investice do strojů formátu A3, který bývá využit jen pro zhruba deset procent výtisků.

Řízené tiskové služby zatím v SMB nefrčí...

Někteří výrobci se v nedávné minulosti více zaměřili na výkonnější inkoustové stroje, jimiž cílí primárně na segment SMB. Podle Davida Šediny ze společnosti Epson patří mezi hlavní výhody této technologie nižší náklady na tisk a značná úspora elektrické energie. Robert Šárik z firmy HP, která se v podnikovém inkoustovém tisku rovněž dlouhodobě pohybuje, dodává, že nelze jednoznačně určit, zda je pro malé a střední firmy vhodná nebo nevhodná. Totéž podle něj platí i pro laserová zařízení.

Velké ambice má také technologie tuhého inkoustu, kterou využívá společnost Xerox. Argumentuje cenovými parametry barevného tisku, jež se blíží černobílým dokumentům.

Zuzana Babická, analytička společnosti IDC CEMA, nabízí na souboj tiskových technologií v SMB kompromisní pohled: "Pro malé a střední kanceláře jsou vhodná laserová či LED zařízení střední třídy a tzv. business inkousty. Optimální jsou skupinová tisková zařízení."

Nemění-li se bouřlivým tempem tiskové technologie, transformuje se role tiskových zařízení v podnicích. Jednoúčelová zařízení byla nahrazena multifunkčními a jejich role reprodukce obrazu zanedlouho také nebude primární.

"Situace se mění a z multifunkcí se během následujících let stanou zařízení pro vstup nestrukturovaných informací do firemního prostředí," doplňuje Radek Cinádr z OKI Systems. Stejný názor mají i zástupci Xeroxu, kteří zaznamenávají růst požadavků na kvalitu skenování a přímé propojení s kancelářskými programy.

Pro podniky segmentu SMB je také vhodný pronájem multifunkčních zařízení. Pavel Kelča zdůrazňuje, že firmy tak mohou dosáhnout nízké úrovně celkových nákladů vlastnictví. Poskytovatel této služby rovněž zajistí vzdálený dohled a dodávky spotřebního materiálu, čímž se podniky zcela zbaví starostí s provozem.

Na atraktivitě řízených tiskových služeb, neboli MPS, pro malé a střední firmy se v podstatě shodují zástupci všech oslovených dodavatelů tiskových řešení. Podle slov Zuzany Babické z IDC však služby kategorie MPS mezi českými malými a středními podniky příliš rozšířené nejsou.

60,8 % v barvě

Podle poslední statistiky analytiků Gartneru tvoří podíl barevných tiskových zařízení ze všech prodaných 60,8 %. Co do formátu jde drtivou většinou o zařízení A4 (podíl 95,6 %).

Zdroj: Gartner 2015.

Související