V Krásné Lípě na Děčínsku našly za posledních pár měsíců už tři ženy nové zaměstnání: jedna pracuje v prádelně, další pomáhá se sbírkou ošacení pro sociálně slabé a třetí pracuje v místní firmě. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby se ovšem nejednalo o ženy romského původu, které až dosud byly dlouhodobě bez práce, a vyhlídky na to, že si samy najdou zaměstnání, se rovnaly téměř nule.

Trojice žen z Krásné Lípy získala práci díky projektu Kompetence v kostce, který loni v létě spustilo tamější komunitní centrum. Vznikl pravě proto, aby dostal ženy z čekáren pracovních úřadů zpět do práce.

"Součástí projektu jsou dopolední kurzy určené hlavně pro romské ženy s dětmi, které se ocitly dlouhodobě bez práce," říká ředitelka centra Hana Volfová. "Děti si mohou nechat pohlídat v dětském klubu Včelka a samy se plně soustředit na školení. Zaměřujeme se hlavně na to, aby získaly dovednosti, protože právě to je jejich největším nedostatkem. Byli jsme až překvapení, jak hluboké mezery mají," dodává Volfová. A tak se účastnice kurzu učí například zacházet s financemi a řešit dluhy, získávají právní povědomí, základy práce s počítačem nebo šití na stroji, což jim má pomoci získat práci v místních textilkách.

Projekt vznikl díky penězům z takzvaných Norských fondů, které na něj poslaly 1 400 000 korun, a dalších 20 procent si přidalo samo centrum.

Kongres žen v červnu v hlavním městě

Do České republiky přiteče celkem do roku 2016 z Norských fondů, tedy z prostředků, jimiž Norsko kompenzuje, že není v Evropské unii, ale má přístup na její vnitřní trh, celkem 70,4 milionu eur, skoro dvě miliardy korun. A dalších 61,4 milionu posílají EHP fondy, tedy fondy Evropského hospodářského prostoru. Celkem tak Česko získá skoro 132 milionů eur, což je více než tři a půl miliardy korun. Část peněz z Norských fondů do jednotlivých projektů rozděluje Nadace Open Society Fund Praha.

Z těchto peněz se již nyní financuje celá řada projektů a jedním z problémů, které se díky penězům z fondů snaží Česko řešit, je i diverzita na trhu práce. Kromě menších regionálních projektů, jako je například ten v Krásné Lípě, se naplno rozjely i větší akce, jež už mají konkrétní výsledky. Norské fondy již na projekty spojené s rovnými příležitostmi poslaly více než 60 milionů korun a dalších téměř deset ještě rozdělí.

Do projektů financovaných z norských fondů patří i kampaň Hájíme práva žen, kterou pořádá Česká ženská lobby ve spolupráci se sociologickým ústavem a Karlovou univerzitou. Na letošní 20. červen připravují v Praze Kongres žen, jehož hlavním tématem budou ženy v médiích. Také v rámci tohoto projektu již běží lobbing, jehož cílem je například prosadit návrh novely zákona o regulaci prostituce nebo takzvaný kvótový zákon, který zavádí minimální třetinové zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran, a podobně.

Po celém Česku pomáhá akce Dejme (že)nám šanci

Jedna z takových větších akcí nese název Dejme (že)nám šanci a je zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů a na pomoc obětem domácího násilí. Program běží od ledna loňského roku po celé České republice a financují se z něj více než tři desítky dílčích projektů. Pražská Thomayerova nemocnice například získala grant na vybudování chráněného bydlení, kde mohou najít útočiště oběti domácího násilí i se svými dětmi.

Projekt Pro Fair Play zase zahrnuje kampaně v rádiích propagující rovné šance na trhu práce. Dalším projektem, který sem patří, je i Bereme ženy na palubu. Jeho cílem je dostat více žen do rozhodovacích pozic. Zaměřuje se na státní podniky, městské firmy a společnosti kotované na burze.

"Prostřednictvím série interního vzdělávání a informační roadshow chceme zasáhnout do vnitřního prostředí v minimálně 15 firmách a docílit změny pohledu managementu firem na tuto problematiku," formulovali představitelé sdružení Byznys pro společnost, které celou akci pořádá. Mediálním partnerem je vydavatelství Economia, jež vydává i Hospodářské noviny.

"Téměř osmdesát procent lidí v Evropě od svých zaměstnavatelů očekává, že pracovní prostředí se bude stále více otevírat, že bude flexibilnější a že firmy budou přizpůsobovat pracovní prostředí potřebám svých zaměstnanců," řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně platformy Byznys pro společnost na konferenci Bereme ženy na palubu, kterou tato platforma pořádala na konci roku v Praze.

Jde o projekt výjimečný v tom, že od samotného počátku propojuje velké zaměstnavatele, stát a instituce i zahraniční zkušenosti. "Firmy, se kterými pracujeme, mají zájem nejen dlouhodobě pracovat na interních personálních cílech a změnách, ale také velmi aktivně popisují překážky, kterým čelí jak v Česku, tak v Evropě. Velmi silná byla například diskuse letos v lednu, při níž se nám povedlo k jednomu stolu dostat top vedení českých firem a evropskou komisařku Věru Jourovou, která má témata diverzity ve své agendě," říká Kristina Svobodová, projektová manažerka platformy Byznys pro společnost.

Jedním z nástrojů, jež mají k větší pestrosti ve firmách pomoci, je i Evropská charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet tolerantní pracovní prostředí. Chartu podepsaly první tři desítky tuzemských firem, jsou mezi nimi například Česká spořitelna, ČSOB, Plzeňský Prazdroj, Zentiva, Skupina ČEZ nebo Unilever. Jinými slovy tím firmy říkají, že chtějí mít pestrobarevné pracovní kolektivy, kde budou muži i ženy, mladí i staří, zdraví i postižení společně pracovat v souladu a v početní rovnováze.

"Podle průzkumů přiznává 83 procent evropských firem, které diverzitu zavedly, že jim to pomohlo v byznysu," upozornila Kalousová. Česko je 14. zemí z evropské osmadvacítky, ve které mohou podniky k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo už přes 7000 zaměstnavatelů.

Do budoucna se chce platforma Byznys pro společnost zaměřit na diverzitu ještě důkladněji. "Diverzitu budeme například mnohem více ve firemním světě měřit. Vytvoříme srovnávací index a průběžně oceníme ty nejlepší ve svém oboru. Firmám, které se do projektu zapojí, taky nabídneme trénink na témata různorodosti," plánuje Svobodová.


70,4 milionu eur

získá do roku 2016 Česká republika z takzvaných Norských fondů, jimiž Norsko kompenzuje svůj přístup na vnitřní trh EU. Peníze Česko vyčerpá do roku 2016.

131,8 milionu eur

získá Česká republika celkem z Norských fondů a z fondů Evropského hospodářského prostoru.

Loňské vyhlášení ankety TOP 25 žen českého byznysu uvedla konference Bereme ženy na palubu, kde si vyměňovaly zkušenosti manažerky z byznysu i veřejné sféry.
Foto - Lukáš Bíba

Související