Kvalifikace zaměstnanců a jejich další odborný i osobnostní rozvoj jsou jedněmi z cílů, který si stanovila společnost Globus k blížícímu se dvacátému výročí působení na českém trhu. Různé interní a externí aktivity v tomto směru přijdou řetězec na přibližně čtyři miliony korun ročně. Kvalifikace zahrnuje stávající zaměstnance i učně.

Do sítě patnácti hypermarketů a tří Baumarktů nastupují každoročně na svoji praxi stovky žáků středních odborných učilišť a škol. Jen hrstka z nich ale u řemesla, kterému se vyučí, skutečně zůstane. "Máme minimum zaměstnanců, kteří se u nás vyučili danému oboru," říká personální manažerka Globusu ČR Sandra Kipeťová. A právě to by chtěl Globus v budoucnu svým projektem změnit.

Rodiče mladistvých v Česku dnes u svých dětí většinově upřednostňují všeobecné studium zakončené maturitou. Přitom právě po absolventech učebních oborů je na pracovním trhu větší poptávka.

"To, jak je ale systém nyní nastaven, není rozhodně optimální. Spolupráce škol a zaměstnavatelů nemá pevné kontury a záleží na tom, jak se strany mezi sebou domluví. Dlouhodobě se proto diskutuje o změně. Inspirací by nám mohl být duální systém, kde se žák připravuje na praxi v daném oboru u konkrétního zaměstnavatele," upozorňuje Kipeťová.

Například v Německu je běžnou praxí, že žáci zahajují teoretickou přípravu ve dvaceti i více letech. Na praxi docházejí k zaměstnavateli, kterého si sami zvolí. Podmínkou je, že uspějí při přijímacím pohovoru na učňovská místa, která zaměstnavatel vypíše. Jakmile se žák vyučí, má často jistotu pracovního místa u firmy, u které absolvoval praktickou přípravu.

Řešení je v motivaci

"V Německu si žák na praxi přijde na srovnatelnou mzdu jako stálý zaměstnanec. Odměny českých žáků jsou nižší," říká Lenka Dvořáková, manažerka vzdělávání ve společnosti Globus ČR. Školským zákonem stanovená minimální odměna žáka je 30 procent z minimální mzdy za každou produktivní hodinu strávenou na praxi. Cokoli navíc je čistě na rozhodnutí řetězce.

Globus tak přichází s pilotním projektem osobního ohodnocení. Učeň může svým výkonem a osobní angažovaností při praktické přípravě ovlivnit výši své odměny. "S učni se pracuje jiným, intenzivnějším způsobem. Jednou týdně se scházejí se svým patronem, účastní se školení nad rámec učebních osnov a jsou aktivně zapojováni do dění ve společnosti," říká Dvořáková.

Na to navazuje nový systém odměňování, který řetězec testuje na skupince 18 žáků. "Hodnotíme je čtvrtletně. Na základě výstupů z rozhovorů, které s nimi vede několik zodpovědných osob, je přiřadíme do jedné z pěti úrovní odměňování. Rozhodli jsme se jít cestou slovního hodnocení. Každý žák si může přečíst charakteristiky kompetencí v ich-formě a ví tak, co má a může zlepšit, aby se posunul výš," upřesňuje Dvořáková.

Žák, který je iniciativní, tvoří si k řemeslu vztah, projeví svoji angažovanost a má odborné znalosti, může být hodnocen úrovní A a dosáhnout na částku blízkou obvyklé mzdě brigádníka v síti hypermarketů Globus. V opačném případě spadne do nejnižší, "éčkové" úrovně a přijde si na státem stanovené minimum.

Nejde jen o peníze

"Naší snahou je probudit v žácích větší zájem o řemeslo. Tím, že se o ně více zajímáme, jim dáváme pocit důležitosti, a díky tomu berou svoji účast v učení o něco zodpovědněji," dodává Kipeťová.

Výsledky projektu jsou viditelné už několik měsíců od jeho spuštění. "Na začátku jsme všechny učně zařadili do prostřední, "céčkové" motivační úrovně. Po třech měsících se jich řada posunula do vyšší úrovně hodnocení. Jeden z žáků dokonce až do té nejvyšší. Většina si udržela úroveň C. Pozorujeme, že se učni více snaží a zajímají se o své výsledky," říká Dvořáková.

Pilotní program individuálního odměňování skupinky učňů probíhá v hypermarketu v Praze na Černém Mostě. Do budoucna se má koncept rozšířit i na další hypermarkety a Baumarkty v ČR. "Věříme, že tento koncept je přínosem pro celou společnost a že se nám alespoň v tomto směru podaří přiblížit duálnímu systému vzdělávání, který ve své úplné podobě v Česku zatím není možný," poznamenává Kipeťová.

I umění je řemeslo

V rámci pilotního ročníku nového přístupu k učňům uspořádal Globus i podzimní workshop s názvem "I umění je řemeslo". Pomocí umění chtěli organizátoři učňům ukázat, že nemusejí mít strach z nových věcí. Jeho cílem bylo posílit sebevědomí i kreativitu účastníků. Učni byli losem rozděleni do tří uměleckých dílen. Po čtyři dny se pak věnovali pod vedením špiček v oboru buď street dancu, slam poetry nebo graffiti a street artu. Projektu se tak podařilo propojit svět umění, obchodu i řemesel. Odlišným přístupem k práci s učni si chce společnost vychovat novou generaci stálých zaměstnanců.

Z podzimního workshopu "I umění je řemeslo".
Foto: Archiv společnosti Globus ČR

Související