Až do 16. února se mohou mladí lidé do 26 let z dětských domovů nebo pěstounské péče hlásit do dalšího ročníku programu Roz(h)led Samsung Digital Academy, který je pomůže připravit na vstup do prvního zaměstnání. Projekt jim nabízí individuální kariérní poradenství, exkurze ve firmách, stínování konkrétních pozic, semináře a workshopy. Loni se do projektu obecně prospěšné společnosti Nadání a dovednosti a firmy Samsung Electronics zapojilo 21 mladých lidí. Na první pohled malé číslo, ale podle analytika Jobs.cz Tomáše Ervína Dombrovského velmi důležité.

Každý rok opouští dětské domovy v tuzemsku kolem tisícovky mladých lidí. Podle výzkumů Nadace Terezy Maxové dětem jen 1,2 % dětí z dětských domovů ukončí své vzdělání maturitou a 0,7 % z nich dokončí vysokou školu. Naopak 51 % dětí, které po dosažení plnoletosti opustí dětský domov, se potýká se zákonem.

"Těch několik firem a neziskových organizací, které se této problematice dobrovolně věnují, je pro tyto děti životně důležitých. Drtivá většina tuzemských firem totiž nemá specializované programy pro snadnější vstup mladých lidí z dětských domovů do zaměstnání, pro trh práce je to příliš malá skupina," vysvětluje Dombrovský. Podle něho mají mladí lidé, kteří prošli ústavní péčí, většinou vystudovaný nevhodný učební obor, protože jim nikdo neřekl, po čem je na trhu práce v jejich regionu poptávka, a navíc mnohdy nulové pracovní návyky - pro některé je problém i včasná docházka.

Na začátku byly První chodská a Accenture

Prvním firemním průkopníkem, který se na péči o děti z dětských domovů zaměřil, byla společnost První Chodská. Už v roce 2007 spustil majitel Vladimír Zábranský projekt Schody do života, v němž domažlická stavební firma podporuje chlapce z dětských domovů tím, že jim s pomocí dalších partnerů a odborných garantů dává příležitost k vyučení, věnuje se jim i ve volném čase, pomůže jim pak najít práci a třeba i bydlení.

Firma, která za svůj projekt získala řadu ocenění v Česku i v Evropě, se v současné době stará o tři učně a prvního středoškoláka. "Pyšníme se třemi chlapci, kteří díky našemu projektu dokončili studium a mají svá zaměstnání. Posledním hochem, který dokončil studium, je Pepa z Dětského domova Kašperské Hory. Je skoro rok zaměstnán u stavební firmy v Nýrsku na Šumavě," uvádí ředitelka nákupu a marketingu První Chodské Soňa Císařová. Novým členem projektu je šestnáctiletý Daniel Pham ze stejného domova, který začal studovat na SŠ polytechnické v Českých Budějovicích. "Je to historicky první chlapec projektu, který studuje střední školu," říká Císařová.

Vzbudit zájem dětí z dětských domovů o technické obory chce od loňského roku i Škoda Auto s projektem Rozjedu to!, který nabízí dětem od 11 do 15 let exkurze ve firmě a učilišti Škoda Auto, individuální doučování i psychologickou péči. Dvě děti, které loni programem prošly, si podávají přihlášku na učiliště Škoda Auto. I letos se do projektu zapojí 38 dětí.

Výkonná ředitelka společnosti Accenture Alena Sochorová stála u zrodu dalšího z prvních velkých projektů, které se na děti z dětských domovů a jejich budoucí kariéru zaměřily. V současném ročníku Accenture Academy, který firma připravuje s Nadací Terezy Maxové dětem, je 146 mladých lidí z 16 dětských domovů. "Accenture nově připravuje i metodické bulletiny, kde bychom naše získané zkušenosti o tom, jak připravovat tuto specifickou skupinu mladých lidí na trh práce, sdíleli s dětskými domovy, které nejsou v projektu zapojené," říká Sochorová.

Od září 2011, kdy projekt oceněný v Česku i v Bruselu funguje, našlo brigádu 261 dětí z dětských domovů a 22 nastoupilo do stálého zaměstnání. "Dětem, které mají zájem, se věnujeme dlouhodobě, některé jsou v programu i dva roky," vysvětluje Sochorová. Projekt firmu stojí kolem 2,5 milionu korun ročně.

Nejde o pozitivní diskriminaci

V posledních dvou letech projektů, které cílí právě na mladé lidi z dětských domovů, začalo přibývat. Dvacet šest firem je zapojeno do programu New Job New Life, který organizují Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem. "Projekt ale rozhodně nechce pozitivní diskriminaci. Firmy nabízejí stejnou práci za stejných podmínek jako jiným uchazečům, probíhají běžná výběrová řízení," upozorňuje Petra Zapletalová z nadace. Právě na výběrová řízení a vstup do práce projekt uchazeče z dětských domovů připravuje. Organizuje semináře o komunikačních dovednostech a takzvané pohovory "nanečisto". Loni díky projektu našlo práci 106 mladých lidí.

Pražské hotely Hilton míří společně s projektem Šance také na mladé lidi, kteří kvůli rodinné situaci skončili na ulici. "Podařilo se nám zaměstnat čtyři mladé lidi, kteří se díky projektu Šance rozhodli pro životní restart a návrat do normálního života," uvedla Michaela Slabá z Hilton Prague.

 

Projekty pro kariéru mladých lidí z dětských domovů

Accenture Academy

Projekt zajišťuje od roku 2011 Accenture společně s Nadací Terezy Maxové dětem a je lokální implementací globální Accenture CSR strategie Schopnostmi k úspěchu. Accenture Academy pomáhá v začlenění na trh práce 150 mladým lidem ze 14 dětských domovů.

Schody do života

Projekt stavební firmy První chodská byl založen v roce 2007 pro chlapce z dětských domovů. Pracovníci firmy pomáhají dětem ve škole, tráví s nimi i volný čas, zapojují je do firemních akcí. Po vyučení firma pomáhá chlapcům najít práci i bydlení.

New Job New Life

Společný projekt platformy Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem druhým rokem pomáhá mladým lidem z dětských domovů najít zaměstnání. Do projektu je zapojeno 26 firem, například Skanska, Hilton, Plzeňský Prazdroj, Bosch či Microsoft. 106 mladých lidí již díky projektu našlo zaměstnání.

Rozjedu to!

Program Rozjedu to!, který vytvořila Nadace Terezy Maxové dětem ve spolupráci se Škoda Auto, má motivovat děti od 11 do 15 let z dětských domovů ke vzdělávání v technických oborech. Z 10 dětí, které jsou v letošním roce v závěrečném ročníku ZŠ, se dvě chystají podat přihlášku na učiliště Škoda Auto.

Roz(h)led Samsung Digital Academy

Projekt Roz(h)led Samsung Digital Academy pomůže už podruhé mladým od 14 do 26 let z dětských domovů a pěstounské péče zorientovat se v problematice volby povolání. Projekt zaštiťuje obecně prospěšná společnost Nadání a dovednosti a Samsung Electronics.

Patron

Projekt vznikl na základě expertních dovedností dvou partnerských organizací, Liga otevřených mužů (LOM) a Múzy dětem. Projekt funguje dva roky a patroni muži (dobrovolníci) podporují kluky z dětských domovů, aby studovali, vydrželi ve škole a zůstali v domově co nejdéle.

Mladí lidé z dětských domovů a pěstounské péče se ještě týden mohou hlásit do dalšího ročníku projektu Roz(h)led, který podporuje Samsung Electronics.
Foto: archiv Nadání a dovednosti

Související