V hlavním městě by měl vzniknout registr, který by shromažďoval informace o reklamě v Praze. V první fázi by v něm byly především údaje o stavbách pro reklamu, tedy o reklamních billboardech. Město by díky nové evidenci zjistilo i reklamu, která je umístěna nelegálně.

O potřebě regulovat černou reklamu se v Praze mluví několik let. Problém je, že neexistuje žádná centrální databáze. Magistrát tak netuší, kolik přesně billboardů v Praze je. Tudíž ani nedokáže efektivně kontrolovat ty, jež jsou postavené na černo. Na černé reklamě město tratí peníze, ale neumí vyčíslit kolik.

Zadání na centrální registr vzniklo ještě v době bývalého primátora Tomáše Hudečka. Kladně se k němu staví i současné vedení magistrátu. Institut plánování a rozvoje, který má projekt na starosti, se snaží najít řešení, jak propojit databáze stavebních úřadů, magistrátu i samotného institutu. Z nich by měl samotný registr vzniknout.

Informace o stavbách pro reklamu mají primárně stavební úřady. K jejich umístění je totiž potřeba stavební povolení. Ale ani ty nevedou databáze stejně. "Některé registry, které dnes používají stavební úřady, by se daly využít, jenže je používá jenom 18 z 22 úřadů," říká k tomu Martin Špičák z Institutu plánování a rozvoje, jenž se na projektu podílí. Navíc i stavební úřady, které registry mají, je ne vždy používají k tomu, aby data o reklamě shromažďovaly.

Projekt je zatím v úplném začátku a centrální pražský registr by mohl začít fungovat nejdřív za dva až tři roky. A kompletní by byl až za dalších pět let. Týkal by se jen nových staveb. Billboardy totiž dostávají pouze dočasné stavební povolení na pět let.

Registr billboardů by mohl být jenom začátek. V další fázi by fungoval i pro ostatní typy reklamy, například plakáty nebo plachty. "Časem by se tam mohla dodávat i data, která nejsou primárně od stavebních úřadů, ale i od odborů, které mají na starosti další typy reklamy," dodává Špičák.

Řešením, s nímž přijde Institut plánování a rozvoje, se bude zabývat komise, která má na magistrátu na starosti venkovní reklamu. Ta spojuje různé odbory, jež mají s reklamou co do činění - památkáře, správu majetku, živnostenský odbor, dopravní odbor a odbor územního plánování. Svého zástupce v komisi má i Institut plánování a rozvoje.

S černým výlepem reklamy se zatím částečně snaží bojovat aspoň některé městské části. Například Praha 1, která má s černou reklamou největší problémy, poslala loni do terénu tým lidí, kteří měli za úkol odstraňovat na černo vylepené letáky, nálepky nebo plakáty. "Byla to spíš taková kapka v moři, snažili jsme se odstranit ty největší věci," říká k tomu místostarosta první městské části Daniel Hodek.

Související