V praxi to znamená, že uživatel pro přístup potřebuje kromě běžného uživatelského jména a hesla také tzv. OTP (jednorázové heslo). Společnost tak vychází vstříc četným požadavkům zákazníků na bezpečný způsob ověřování identity pracovníků, kteří přistupují k firemním zdrojům pomocí MS terminálových služeb.

Řešení je kompatibilní se všemi verzemi Windows Server počínaje verzí 2008 R2 až po aktuálně nejnovější verzi Windows Server 10 Technical Preview. Chrání přitom jak licencované terminálové servery, tak jednotlivá nativní připojení na vzdálenou plochu.

Nová verze přináší také větší možnosti nasazení a správy, premiérově může být nasazena také v prostředí o vícero doménách (tzv. "multi-domain, multi-forest" sítích). Umožňuje také administrátorům kategorizaci uživatelů do bezpečnostních skupin v rámci Active Directory, vytvořených při instalaci, a dohled nad nimi.

Související